На приключване е жътвата  есенния ечемик в пернишко, бави се прибирането на рапицата

На приключване е жътвата  есенния ечемик в пернишко, бави се прибирането на рапицата

Добрата организация и хубавото време позволиха да напредне значително жътвата на есенния ечемик в региона. От засетите общо с тази култура в региона общо 763 дка, вече е прибрана реколтата от 574 дка, което е над 75% от засетите площи.

С най-бързи темпове върви жътвата на есенния ечемик в община Брезник. От засетите с тази култура 140 дка, вече са реколтирани 110 дка. От тях са получени 437 т зърно, при 400 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишен и най-висок в областта за сега.

Стопаните от Радомир, който засяха най-много площи с есенен ечемик миналата година, напредват бързо и вече са успели да приберат реколтата от 391 дка. От тях са получили 1365 т зърно, при 350 кг среден добив от декар, който за сега е малко по-висок от миналогодишния.

Земеделските производители от Ковачевци от засетите 29 дка са тази култура, вече са реколтирали 16 дка. От тях са получили 30т продукция, при 200 кг среден добив от дка, който се очертава като най-ниския за сега в областта.

Буди недоумение, защо стопаните от общините Земен и Трън все още не са започнали да жънат ечемика, въпреки малкото площи, които имат засети с тази култура.

Земеделците от община Перник също ускориха темповете и от засетите 74.5 дка вече са ожънали 61 дка. От тях са получили 180 т продукция, при 300 кг среден добив от декар. За сега пернишките стопани са получили  общо 2011 т ечемик, при 312 кг среден добив от декар, който и малко по-висок от миналогодишния.

Ако прибирането на есенния ечемик в региона продължи с тези темпове, тази седмица всички площи с тази култура ще бъдат ожънати.

Забавяне има при жътвата на рапицата в областта. От общо засетите с тази култура в двете общини- Радомир и Трън 429.6 дка, до сега са реколтирани 140 дка.

С по-бързи темпове върви жътвата в Радомир. Там от засетите 274.3 дка вече са ожънати 121 дка. От тях са получени 240т продукция, при 200 кг среден добив от декар.

Трънските земеделци от засетите 155.3 дка, са прибрали реколтата само от 20 дка. От тях са получили 44 т продукция, при 220 кг среден добив от декар, който се очертава да е най-високия в региона за сега.