ДФЗ с нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени площи

ДФЗ с нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени площи

Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разработи нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени земеделски площи. Новата форма представлява електронна бланка, публикувана на видно място в сайта на институцията. Тя е лесно достъпна и дава възможност на гражданите за бързо и своевременно подаване на сигнал за пожар.

Гражданите, подаващи сигналите, трябва да предоставят данни за локализацията на опожарените площи – за тяхното местоположение, за местността и за вида на горящата растителност (нива, овощна  градина, ливада, гора и др.). Изисква се и допълнителна информация за засегнатите площи като GPS координати на местността, както и приблизителния  обхват на опожарените терени. В електронната бланка има възможност и за прикачване на снимка.

Сигналите за опожарени площи, които постъпват в ДФЗ – РА, се проверяват своевременно от екипи на „Техническия инспекторат“. Сигналите постъпват основно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и от граждани. Местоположението на пожарите се локализира с GPS и се извършва измерване на засегнатите пощи. След като бъдат локализирани, данните постъпват в  слой „Пожари“ в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.

От началото на 2022 г. до момента екипите на „Технически инспекторат“ са констатирали над 40 опожарявания в 160 имота, разположени на общо над 334 хектара (3 340 дка). Най-много са регистрираните пожари в областите Русе и Благоевград.  Всички те вече са заредени в слой „Пожари“. 

Припомняме, че паленето на стърнища е забранено и се санкционира както по националното законодателство, така и по европейските Регламенти. Глобите се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята. Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик) се отразява нарушение на Национален стандарт 6.

Санкциите се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на повторно неспазване – до 15 %. В случай на умишлено неспазване, процентът на намалението е не по-малък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане и може да се прилага в продължение на една или повече календарни години. На основание член 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане, опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят като наддекларирани. Тоест за тях не се получават субсидии.

Информация за засегнатите от пожари площи на бенефициери е достъпна в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8170:::NO:8170. На нея кандидатите по схемите на директните плащания могат да се осведомят както за парцелите, които попадат в опожарените терени, така и размера на тяхната площ.

 ДФ „Земеделие“ апелира за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях.