Димана Антонова – кандидат за член на Съвета на децата

Димана Антонова – кандидат за член на Съвета на децата

В Областна администрация – Перник се проведе заседание на Комисия за извършване на подбор и оценка на постъпилите кандидатури на деца от област Перник за членове на Съвета на децата.

Комисията е назначена със заповед на областния управител Кирил Стоев в следния състав: Ива Борисова – зам. областен управител, Силвия Апостолова – и.д. директор на РДСП-Перник; Габриела Стоева – старши експерт в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“,  РУО Перник; Анна Йорданова – главен инспектор в Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ Перник; Яна Вуковска – Разузнавач IV степен в отдел „Криминална полиция“ към ОД на МВР Перник; Татяна Китанова – Директор ЦПЛР – ОДК Перник и Славка Милева – Репортер в канал «Струма».

В рамките на заседанието членовете на съвета попълниха индивидуални оценъчни карти, като по този начин класираха за участие на национално ниво Димана Антонова.

Заключението на Комисията е, че класираното лице отговоря на изискванията за член на Съвета на децата, притежава необходимите качества и мотивация за активно участие.

Цялата документация ще бъде предоставена в ДАЗД, където ще се разгледат кандидатури от всички области.