Влязоха нови изисквания за подлежащите на редовно преосвидетелстване от ТЕЛК-Перник

Влязоха нови изисквания за подлежащите на редовно преосвидетелстване от ТЕЛК-Перник

Регионалната здравна инспекция в Перник напомня на всички жители на областта, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия, че са влезли в сила нови изисквания на основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

За тази цел, тези лица е необходимо да си осигурят някои документи:

-Направление за ТЕЛК, въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);

-Заявление-декларация от лицето;

-Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение.

Документите се подават на място в РКМЕ -Перник или чрез лицензиран пощенски оператор,  лично или чрез законен/упълномощен представител (не по-късно от един месец преди изтичане на срока на експертното решение). Преосвидетелстването не се извършва служебно.