ЮЗДП обсъди с шефовете на горските и ловни стопанства доставката на дърва за огрев за настоящия отоплителен сезон

 ЮЗДП обсъди с шефовете на горските и ловни стопанства доставката на дърва за огрев за настоящия отоплителен сезон

Ръководството на Югозападното държавно предприятие събра на работно съвещание  директорите на държавните горски и ловни стопанства. Основната тема на него бе снабдяването на населението с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 година. Това информираха от пресслужбата на предприятието.

В рамките на две седмици, от служители на ЮЗДП, са извършени проверки относно готовността на държавните горски и ловни стопанства, които са в структурата на държавното предприятие, да осигурят снабдяване на местното население с дърва за огрев за предстоящия зимен сезон. На някои места са установени пропуски и затова са дадени конкретни указания за наваксване на сроковете и коригиране на изоставането.

След приключването на проверките, ръководството на ЮЗДП направи среща с директорите на стопанствата, за да получи отчет за дейността им и да се информира за появилите се проблеми, свързани със снабдяването на домакинствата с дърва за огрев.

 Директорите на стопанствата са споделили обобщено следните проблеми:

– Липса на работна ръка за добив и трудности при доставяне на дървата до крайния клиент. По- голямата част от добитите дърва за огрев се транспортират с нает превоз от стопанствата или от желаещите лица да си закупят дърва.

 На срещата бе дискутирано и даден отчет за спазване на указанията на ЮЗДП за:

–  Осигуряване на достатъчно количество дърва за огрев за физически лица от временни складове;

– Осигуряване на подходящи обекти, които се намират на достъпни места за всички населени места от съответната община за самостоятелен добив от физически лица;

–  Осигуряване на необходимите количества дърва в откритите централни складове;

По време на срещата, от ръководството на ЮЗДП беше дадено указание да бъде осигурена максимална възможност за всеки жител на съответната община, който има желание да си закупи дърва, да има алтернатива за снабдяване – чрез закупуване от централен, временен склад или самостоятелен добив в дърводобивен обект.