Ще се реконструира пътят до храм – кладенец „Пусто гърло“

Ще се реконструира пътят до храм – кладенец „Пусто гърло“

Ще се реконструира пътят до мегалитния храм-кладенец „Пусто гърло“ в брезнишкото село Гърло, съобщиха от общината. Местното горско стопанство е обявило обществена поръчка на стойност 456 186 лв. без ДДС. Досега недвижимата културна ценност беше труднодостъпна, защото пътят до нея е горски. Той ще бъде подравнен и ще се положи трошено-каменна настилка, ще се изградят отводнителни съоръжения и др. Преди това от специалисти и техника на работещата в Брезник компания „Трейс Рисорсиз“ е било направено геодезическо заснемане на трасето. Гърленският храм-кладенец е археологически обект, датиран към късната Бронзова епоха. Той представлява подземна сводеста зала, изградена над кладенец, към който води стълбище. Окривателката му проф. Митова-Джонова го свързва с ранна фаза на културата, която по-късно изгражда постройките „нураги“, запазени на остров Сардиния. Забележителното сходство с покрития кладенец в Балао дава основание за датирането към ХІІ-Х в.пр.н.е. Културно-историческите интерпретации на градежа остават в голяма степен хипотетични поради несистематичните научни изследвания. В момента уникалният мегалитен обект край брезнишкото село Гърло може да бъде посетен само с труден пешеходен преход през планинския терен. Създаването на по-добри условия за достъп ще увеличи възможностите за допълнително проучване на обекта и за развитие на туризма в района, надяват се от общината.