Осигурени са пари за закупуването на препарата Remdesivir за лечение на COVID-19

Осигурени са пари за закупуването на препарата Remdesivir за лечение на COVID-19

Министерският съвет осигури допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 35 025 000 лв.  Те са необходими за купуване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir) за лечение на COVID-19.

С одобряване на допълнителните разходи се обезпечава финансово договорът за доставка на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir). По този начин ще бъде гарантиран достъпът на българските граждани до лекарствения продукт, предназначен за лечение на коронавирусната инфекция.

Осигуряването на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir) в лечебните заведения е от съществена важност в борбата с пандемията от COVID-19.

Необходимите допълнителни разходи се осигуряват за сметка на предвидените по централния бюджет средства за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“.