Ще се обсъжда по-нисък данък за автобуси, товарни автомобили над 3,5 т и влекачи в община Перник

Ще се обсъжда по-нисък данък за автобуси, товарни автомобили над 3,5 т и влекачи в община Перник

Обществено обсъждане на предложение за намаляване на данъка за автобуси, товарни автомобили над 3,5 т и влекачи ще се състои днес в Перник, съобщиха от общината. Местната управа е внесла проект за понижаване на налога за превозните средства между 40 и 50 процента. Досега данъкът за автобуси до 22 места е бил 100 лв., а над 22 места – 200 лв., предвижда се да спадне наполовина. Налогът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т ще бъде 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост, вместо досегашните 20 лв. В момента действащият данък в Перник се равнява на средната стойност между максималния и минималния размер, определен в Закона за местните данъци и такси. Комисия, назначена от кмета Станислав Владимиров направила сравнение със съседни общини като Столична, Благоевград, Кюстендил, Брезник и Трън, където налогът е равен на минимума, или е малко по-висок от него. Данъкът в Перник се оказал най-високият в района, което води до отлив на фирми, констатирали проверяващите. По данни на комисията заради по-ниските данъци превозвачите се регистрирали в съседни общини. Проектът за намаляване на данъците е насочен към осигуряване на по-благоприятни условия за регистрация на тези моторни превозни средства (МПС) на територията на общината и подкрепа на местния бизнес в условията на поскъпване на тока и горивата. Промяната в дългосрочен план ще доведе до увеличаване на приходите в общинския бюджет, смятат от кметската управа.