Обявиха победителите в VII-ми Фолклорен събор конкурс на сватбената обредност

Обявиха победителите в VII-ми Фолклорен събор конкурс на сватбената обредност

П Р О Т О К О Л

На 16 и 17  юли 2022 година на откритата сцена в село Пещера, Община Земен,  Област Перник се проведе VІІ-ят Национален  фолклорен събор-конкурс  на сватбената обредност – ПЕЩЕРА,2022 

Националният събор-конкурс  бе журиран от жури в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Валентина Ганева- Райчева – от ИЕФЕМ при БАН град  София

 ЧЛЕНОВЕ:1/. Цветанка Манова – етнолог град Перник    

                     2/. Милчо Георгиев – етнохореолог и фолклорист град Перник        

На конкурса  се представиха 47 певчески, танцови групи и формации, ансамбли, групи за традиционен и обработен фолклор и 63 индивидуални изпълнители: певци/певици, инструменталисти и разказвачи с общо 611  участници.

Фолклорни групи и индивидуални изпълнители бяха представители на народни читалища, домове на културата и частни формации от 6 областни центъра:Перник, София-град, София Област, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик и 17 общини /Перник, Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци,  Панагюрище, Елин Пелин, Самоков, Дупница, Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Благоевград, Невестино и Кюстендил/ и 2 района на Столична голяма община: Район  „Надежда“ и Район „Нови Искър“.

След обстойно гледане и прослушване журито класира и присъди следните награди за традиционен и обработен фолклор за групи, формации, колективи и индивидуални  изпълнители, както следва: 

 ГОЛЯМИ НАГРАДИ ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ – КУПА И ДИПЛОМ 

 І/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ  ПЕРНИК

СЕ ПРИСЪЖДА НА:

 На фолклорни групи и индивидуални изпълнители към НЧ”Васил  Левски-1937 г.” село Алино, община Самоков, област София

 Смесена фолклорна певческа група

 Ръководител: Момчил Чалъков

 Фолклорна група за народни обичаи

 Ръководител: Момчил Чалъков

 Георги Манов – изпълнител на народни песни

ІІ/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА КМЕТА НА ГРАД ЗЕМЕН 

СЕ ПРИСЪЖДА НА: 

На фолклорна група и индивидуални изпълнители за традиционен  фолклор при НЧ”Христо Ботев-1940 г.” село Ярджиловци, община Перник,  област Перник

 Женя Мартинова – певица

 Симона Здравкова – разказвачка

 Милка Михайлова – певица

               Фолклорна група за народни обичаи

Ръководител: Димитрина Стойнева

ІІІ/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА КМЕТА НА СЕЛО ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ЗЕМЕН 

СЕ ПРИСЪЖДА НА: 

 На фолклорна група за народни обичаи при НЧ”Отец Паисий-1919 г.” град  Сандански, област Благоевград.

 Ръководител: Николина Манолева

ІV/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ „КРЮГЕР  НИКОЛОВ-1922 г.” СЕЛО ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК

СЕ ПРИСЪЖДА НА: 

 На танцова формация за народни танци “РЕЛАКС” град Радомир, област  Перник

 Ръководител: Адрияна Владова

       V/. НА ЖУРИТО НА VII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР-КОНКУРС НА  СВАТБЕНАТА ОБРЕДНОСТ СЕЛО ПЕЩЕРА,2022

СЕ ПРИСЪЖДА НА : 

 1/. На фолклорни групи и индивидуални изпълнители село Брезница,  община Гоце Делчев, област Благоевград

 Мъжки фолклорен музикален дует

 Женска фолклорна певческа група “Брезничанки”

 Женска фолклорна формация “Брезничанки” за сватбени оплаквателни песни и 

               обредни сватбени хора

 Ръководител: Салих Буковян

 2/. Детска фолклорна формация за словесен фолклор към НЧ “Отец Паисий-1927 г.”  село Извор, община Радомир, област Перник

 Ръководител: Бойко Седевчов

  VI/. ЮБИЛЕЙНА НАГРАДА – 100 ГОДИНИ НЧ “КРЮГЕР НИКОЛОВ -1922 г.”  СЕЛО ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ЗЕМЕН ОБЛАСТ ПЕРНИК 

СЕ ПРИСЪЖДА НА: 

 На фолклорни групи и индивидуални участници към НЧ “Братство-1869 г.” град  Кюстендил, област Кюстендил

 Женска фолклорна певческа група “Струмски полъх”

 Ръководител: Слава Соколова

 Здравка Митова – разказвачка

 Женски народен хор “Струмски полъх”

 Ръководител: Слава Соколова

 СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА ЖУРИТО:

І/. Плакет и диплом – за високи художествени постижения в 

    областта на любителското художествено творчество 

    Се присъждса на:

1/. СЛАВА СОКОЛОВА – художествен ръководител и музикален педагог на  

     фолклорни певчески формации към НЧ”Братство-1869 г.” град Кюстендил,   

     НЧ”Светлина-1871 г. Село Соволяно и НЧ”Просвета-1920 г.” село Граница, 

     област Кюстендил

2/. ГЕОРГИ МАНОВ – от село Алино, община Самоков – за авторска песен на 

    фолклорна основа

3/. ВЕСЕЛИНА БОЙЧЕВА – от с.Логодаж, обл.Благоевград-за атрактивно участие

4/. ДРАГОМИР ЗАХАРИЕВ – от град София за съпричастност и атрактивен зрител и 

     изпълнител на сватбени хора

ІІ/. С ЮБИЛЕЕН МЕДАЛ – “100 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “КРЮГЕР НИКОЛОВ-1922 г.” СЕЛО ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК

СЕ ПРИСЪЖДАТ НА:

 За най-малък участник:

Людмил Людмилов Христов на 1 год. и 10 месеца от с.Логодаж, обл.Благоевград

За най-възрастен участник: 

Филинка Георгиева на 87 години от с.Бели Искър, общ.Самоков, обл.София

 ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОР

  КОЛЕКТИВНИ  НАГРАДИ:

            ПЕСЕННО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО:

  ФОЛКЛОРНИ ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ И ФОРМАЦИИ:

Първа награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Васил Левски-1968 г.” с.Рударци

 Ръководител: Емилия Велинова

2/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Яне Сандански-1959 г.” с.Поленица

 Ръководител: Елена Мицева

3/. Женско фолклорно певческо трио “АВЛИГА”

     при НЧ “П.К.Яворов-1978 г.” гр.Дупница, обл.Кюстендил

 Ръководител: Райна Христова

4/. Женска фолклорна певческа група “Брезничанки” – с.Брезница, обл.Благоевград

 Ръководител: Салих Буковян

5/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Стойне Ангелов-1932 г.”

     с.Бели Искър, общ.Самоков, обл.София

 Ръководител: Катя Видинова

6/. Мъжка фолклорна певческа група “Орлови скали” при НЧ”Стойне Ангелов-1932 г.”

     с.Бели Искър, обл.София

 Ръководител: Иван Машов

7/. Женски фолклорен певчески квартет при НЧ”Васил Левски-1940 г.”

     с.Маджаре, общ. Самоков, обл.София

 Ръководител: Георги Николов

Втора награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Женско фолклорно певческо трио при НЧ”Хр.Ботев-1928 г.” кв.”Върба” гр.Радомир

 Ръководител: Елена Сотирова

2/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци

 Ръководител: Татяна Цонев

3/. Детска фолклорна певческа група при НЧ”Никола Й.Вапцаров-1927 г.”

     с.Бъта, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик

 Ръководител: Мария Кършева

4/. Женско фолклорно певческо трио “Седмошарица” 

     при НЧ”Нови хоризонти-2009 г.” гр.Перник

 Ръководител: Еленка Димитрова

1/.Трета награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Просвета-1909 г.” гр.Батановци

 Ръководител: Пирина Христова

2/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Пробуда-2002 г.” с.Злокучане

 Ръководител: Генка Стоименова

3/. Женска фолклорна певческа група при НЧ”Просвета-1927 г.” с.Невестино

 Ръководител: Теодора Георгиева

ПООЩРЕНИЯ: ДИПЛОМ:

1/. Женска фолклорна певческа група “Райски гласове”

     при НЧ”Христо Ботев-1926 г.” с.Райово, обл.София

Ръководител: Ани Машова 

    ИНДИВИДУАЛНИ  НАГРАДИ:

                       ПЕСЕННО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО:

Златен медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Елена Сотирова – НЧ”Христо Ботев-1928 г.” кв.”Върба” гр.Радомир, обл.Перник

2/. Яна Кирилова – НЧ”Иво войвода-1928 г.” с.Долна Секирна, обл.Перник

3/. Женя Мартинова – НЧ”Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци, обл.Перник

4/. Милка Миланова- НЧ”Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци, обл.Перник

5/. Мария Кършева – НЧ”Никола Й.Вапцаров-1927 г.” с.Бъта, обл.Пазарджик

6/. Паунка Панчева – НЧ”Царичина-2008 г.” гр.Бобов дол, обл.Кюстендил

7/. Райка Йорданова – НЧ”Нови хоризонти-2009 г.” гр.Перник

8/. Мария Маркова – НЧ”В.Левски-1940 г.” с.Маджаре, обл.София

9/. Веселина Стоева – НЧ”Искра-1960 г.” кв.”Изток” гр.Перник

10/. Фолклорно певческо дуо:Йорданка Джамалова и Веска Десподова

        при НЧ”Никола Корчев-1928 г.” с.Долна Диканя, обл.Перник

11/. Фолклорен певчески дует при НЧ”Просвета-1920 г.” с.Граница, обл.Кюстендил

12/. Искра Мишова – Пенсионерски клуб “Железничар” гр. Перник

Сребърен медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Кристина Асенова – НЧ”Христо Ботев-1928 г.” с.Копаница, обл.Перник

2/. Йорданка Малинова – НЧ”Никола Й.Вапцаров-1927 г.”с.Бъта, обл.Пазарджик 

     при НЧ”Васил Левски-1916 г.” с.Кленовик, обл.Перник

3/. Василка Матина – НЧ”Пробуда-2002 г.” с.Злокучане, обл.София

4/. Николина Стоянова – НЧ”Просвета-1927 г.” с.Невестино, обл.Кюстендил

5/. Цветанка Лазова      – НЧ”Просвета-1927 г.” с.Невестино, обл.Кюстендил

6/. Анка Иванова           – НЧ”Просвета-1927 г.” с.Невестино, обл.Кюстендил

7/. Лида Таратупска – НЧ”Евлоги Агайн-1927 г.” с.Владимир, обл.Перник

ПООЩРЕНИЯ: ДИПЛОМ:

Денислав Низамски – НЧ”Отец Паисий-1919 г.” гр.Сандански, обл.Благоевград

 ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

 НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ НАГРАДИ

 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ

Златен медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Мъжко фолклорно дуо “Брезничани” – с.Брезница, обл.Благоевград

Сребърен медал и диплом:

Се присъжда на:

Бронзов медал и диплом:

Се присъжда на:

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

 ТАНЦОВО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО:

 ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ, ГРУПИ И КОЛЕКТИВИ:

Първа награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорна танцова група “Мераклийче”

    при НЧ”Христо Ботев-1928 г.” с.Копаница, обл.Перник

 Ръководител: Радостина Асенова

2/. Фолклорна танцова група възрастни към АНПТ “Кладница”

     при НЧ”Пробуда-1937 г.” с.Кладница, обл.Перник

 Ръководител: Петър Нецов

Втора награда – Плакет и диплом:

 Не се присъжда

1/.Трета награда – Плакет  диплом:

 Не се присъжда

 НАРОДНИ ОБИЧАИ 

Първа награда Плакет и диплом

Се присъжда на:

1/. Фолклорна група за народни обичаи при НЧ”Михаил Дашин-1911 г.”

     село Драгушиново, общ.Самоков, обл.София

 Ръководители: Радостина Симеонова и Стела Василева

2/. Фолклорен ансамбъл “ИГЛИКА” за народни обичаи

     при НЧ”Никола Й.Вапцаров-1927 г.” с.Бъта, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик

 Ръководител: Мария Кършева

Втора награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорна група за народни обичаи

     при НЧ”Иван Чаушки-1934 г.” с.Логодаш, обл.Благоевград

 Ръководител: Дафинка Бойчева

2/. Фолклорна група за народни обичаи

     при НЧ”Просвета-1908 г.” с.Баня,, общ.Разлог, обл.Благоевград

 Ръководител:Маргарита Рачева

Трета награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

 1/. Фолклорна група за народни обичаи

       при НЧ “Евлоги Агайн-1927 г.” с.Владимир, обл.Перник

 Ръководител: Олга Шаранкова

РЕВЮ НА СВАТБЕНИ НОСИИ И РЕКВИЗИТ: 

 А/. Колективни награди:

Първа награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорна група за народни обичаи при НЧ”Наука-1967 г.”

     село Черна гора, общ.Перник, обл.Перник

 Ръководител: Венелина Николова

Втора награда – Плакет и диплом:

 Не се присъжда

Трета награда -Плакет и диплом:

 Не се присъжда

 Б/. Индивидуални участници:

Златен медал и диплом:

 Не се присъжда

Сребърен медал и диплом:

 Не се присъжда

Бронзов медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Васил Димитров – носия на свекър – НЧ”Пробуда-2002 г.” с.Злокучане, обл.София

2/. Василка Матина – носия на свекърва – НЧ”Пробуда-2002 г.” с.Злокучане, обл. София

3/. Сватбен реквизит – НЧ”Пробуда-2002 г.” с.Злокучане, обл.София

                        ОБРЕДНО И СЛОВЕСНО ИЗКУСТВО:

 А/. КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

 Не се присъждат награди

   Б/. ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

Златен медал и диплом:

Се присъжда на:

1/.Симона Здравкова – разказвачка – НЧ”Хр.Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци

2/. Женско фолклорно дуо: Зоя Найденова и Сийка Пенева – разказвачки

     при НЧ”Васил Левски-1967 г.” с.Рударци, обл.Перник

3/. Петър Велев – разказвач НЧ”Хр.Ботев-1928 г.” с.Копаница, обл.Перник 

4/. Елена Решоткина – разказвачка НЧ”Царичина-2008 г.” гр.Бобов дол

5/. Ивайла Васева – разказвачка НЧ”Евлоги Агайн-1927 г.” с.Владимир

6/. Здравка Митова – разказвачка НЧ”Братство-1869” гр.Кюстендил

Сребърен медал и диплом:

Не се присъжда

Бронзов медал и диплом:

Се присъжда на:

 ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР:

 КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ

  НАРОДНИ ХОРОВЕ, ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ И ФОРМАЦИИ:

Първа награда – Плакет и диплом

Се присъжда на:

1/. Женска фолклорна певческа група “Земенски полъх”

    при НЧ “Светлина-1924 г.” гр.Земен, обл.Перник

 Ръководител: Румен Василев

2/. Женска фолклорна певческа група “Славена”

     при НЧ “Лазо Стоянов-1927 г.” с.Косача, обл.Перник

 Ръководител: Румен Василев

3/. Женска фолклорна певческа група “ЕЛЕЯ”

     при НЧ” Никола Корчев-1928 г.” с.Долна Диканя, обл.Перник

 Ръководител:Валери Цветков

4/. Детска фолклорна певческа група “ТРЕПЕТЛИКА”

     при НЧ “Братство-1869” град Кюстендил

 Ръководител: Слава Соколова

Втора награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорна певческа група “Бисери”

     при НЧ “Просвета-1922 г.” с.Слокощица, обл.Кюстендил

 Ръководител: Василка Бързачка

2/. Женски народен хор “Царичина”

     при НЧ”Царичина-2008 г.” гр.Бобов дол, обл.Кюстендил

 Ръководител: Боян Боянов

3/. Женска фолклорна певческа група

     при НЧ”Данчо Иванов- 1927 г.” кв.”Калкас”, град Перник

 Ръководител: Валери Цветков

4/. Женска фолклорна певческа група 

     при НЧ “Светлина-1871 г.” с.Соволяно, обл.Кюстендил

 Ръководител: Слава Соколова

Трета награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорен певчески квартет “Спсовица”

     при НЧ”Спасовица-2008 г.” с. Николичевци, обл.Кюстендил

 Ръководител: Спаска Методиева

2/. Смесена фолклорна певческа група “Иглика”

      при НЧ”Пробуда-1920 г.” с.Клисура, общ.Самоков, обл.София

 Ръководител: Стефчо Стоянов

ПООЩРЕНИЯ: ДИПЛОМ:

1/. Женска фолклорна певческа група

     При Пенсионерски клуб “Железничар” град Перник

 Ръководител: Милчо Велев

ИНДИВИДУАЛНИ  НАГРАДИ:

                    ПЕСЕННО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО:

Златен медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Адриан Венциславов – Пенсионерски клуб “Железничар” гр.Перник

 Сребърен медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорно певческо дуо: Стефка Пинева и Иванка Велинова

     НЧ”Спасовица-2008 г.” с.Николичевци, обл.Кюстендил

2/. Веска Дяволска – НЧ”Спасовица-2008 г.” с.Николичевци, обл.Кюстендил

Бронзов медал и диплом:

Се присъжда на:

1/. Иванка Велинова – НЧ”Спасовица-2008 г.” с.Николичевци, обл.Кюстендил

2/. Василка Бързачка – НЧ”Просвета-1922 г.” с.Слокощица, обл.Кюстендил

 ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

 Не се присъждат награди

 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ

 Не се присъждат награди

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

 ТАНЦОВО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО:

 А/. ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ, ГРУПИ И КОЛЕКТИВИ:

Първа награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорна танцова формация “Трънски ритми”

     при НЧ”Гюрга Пинджурова-1895 г.” гр.Трън, обл.Перник

 Ръководител: Емилия Миланова

Втора награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорна танцова група “Иглика”

     при НЧ”Пробуда-1920 г.” с.Клисура, общ.Самоков, обл.София

 Ръководител: Стоян Димитров

Трета награда – Плакет  диплом:

 Не се присъжда

Б/. КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ:

Първа награда – Плакет и диплом:

Се присъжда на:

1/. Фолклорен танцов клуб за народни танци “Заведи оро” 

     Район “Надежда” гр.София

 Ръководител: Валерия Филкова

2/. Фолклорен танцов клуб “Весело хоро” при НЧ”Пробуда-1921 г.”

     с.Доброславци, Район “Нови Искър, обл.София град

 Ръководител: Иван Йотов

Втора награда – Плакет и диплом:

 Не се присъжда

Трета награда – Плакет и диплом:

 Не се присъжда

ЖУРИ:  

 Председател: /п/

               /доц. д-р Валентина Райчева /

Членове:

 1/.     /п/                                               

                    /Цветанка Манова/                       

 2/.    /п/ 

                  /Милчо Георгиев/