Продължава санирането на най-голямото пернишко училище

Продължава санирането на най-голямото пернишко училище

Продължава работата по подобряването на енергийната ефективност на сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“. Санирането  на сградата на най-голямото училище в Перник започна след като през април правителството отпусна на Община Перник целеви средства в размер на 1 368 470 лв. С него ще намалее не само потреблението на енергия за отопление, но и ще се подобри комфорта на учениците. В двора на училището ще бъде изграден и нов корпус със закрит плувен басейн и спортна зала. Изпълнението на проекта е възможно след като Община Перник успешно го защити по програма на МОН. В хода на работата се предвижда и дворът да бъде озеленен, като се поставят елементи на градския дизайн и паркова среда, където учениците ще имат възможност да комуникират на чист въздух.

Обновяването на филиала на Детска градина номер 9 „Калина Малина“ в квартал Проучване също продължава. Ремонтните дейности се извършват по проект за обследване и прилагане на мерки за енергийна ефективност. След приключването им сградата ще придобие модерен вид, ще се подобри енергийната ефективност, материалната база и околното пространство ще бъдат изцяло обновени. С цялостното реновиране ще се постигне клас на енергопотребление „C“ и ще се подобри инфраструктурата за достъпността на деца с увреждания. Детската градина функционира от 1978 година и оттогава досега е ремонтирана само веднъж – след земетресението от 2012 година. Настоящата реконструкция възлиза на стойност над 800 000 лв., а финансирането е по програма „Региони в растеж”.