Чувствително намаляха болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ

Чувствително намаляха болните от варицела в региона, твърдят от РЗИ

Увеличили са се заболелите от остри респираторни заболявания и грип в областта през изминалата седмица. Установени 42-ма заболели, при 33 за предходната седмица. , Заболеваемостта в региона през седмицата е била 34,95%оо, при средна за страната 48,41 %оо към 11.07.2022 г. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

През отминалата седмица са се увеличили заболелите от заразни заболявания в региона. През периода са регистрирани 78 болни, при 64 за предходната, което е с 14 повече

Добрата новина е, че през изминалата седмица броят на заразените с COVID19 се запазва както през предходната- 61. Заболелите са от общините: Перник, Радомир и Брезник. През седмицата са направени  51 антигенни и 6 теста за антитела срещу COVID-19.

Другата добра новина е, че през седмицата 11 пъти е намалял броят на заболелите от варицела, в сравнение с предходната. През седмицата е установен само 1 болен, при 12 за предходната. Болният е от Перник.

Намалели са и заболелите от чревни заболявания. Констатирано е 1 заболяло от салмонелоза дете от Земен.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 189 проверки. От тях 60 са свързани със забраната за тютюнопушенето. 7 от проверките са  във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

В резултат на упражнения контрол, здравните инспектори са издали 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През изминалата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 168 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.

С оглед активния летен сезон, здравните инспектори са взели и 42 проби от плувни басейни в областта, за да се установи дали водата отговаря на хигиенните изисквания.