Здравната каса ще плаща бързите тестове за COVID-19

Здравната каса ще плаща бързите тестове за COVID-19

Бързите антигенни тестове да се заплащат от НЗОК.Идеята за промяна в наредбата за пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Здравната каса, е по предложение на министъра на здравеопазването Асена Сербезова.

„С промяната се цели подобряване на качеството и навременността на медицинската помощ за пациентите и разширяване на дейностите за ранно откриване на инфекция с коронавирус. Ранното доказване на съществуваща инфекция у заразените лица и последващите мерки за тяхното карантиниране или изолация би довело до значително забавяне на разпространението на COVID-19“, гласи аргументацията за предложението.

Необходимите финансови средства за прилагане на предложените от министерството промени са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната година.

Към момента пациентите могат да получават направление за PCR изследване за наличието на коронавирусна инфекция само след консултация от лекар- специалист, а не от джипито. С промяната се предвижда бързият антигенен тест за откриване на коронавирус да бъде назначаван от личния лекар или лекар -специалист от извънболничната помощ, което значително ще улесни пациентите и ще разшири възможностите за извършване на изследвания за ранно откриване на инфекция с коронавирус.