Ремонтират покрива на музея

Ремонтират покрива на музея

Голяма част от покрива на Регионалния исторически музей в Перник вече е обновена. Подменени са дъските, поставена е хидроизолационна мембрана, подменени са и голяма част от керемидите и ламаринените обшивки. Ще бъдат напълно подменени улуците и водосточните тръби. Планирани са и ремонтни дейности за отвеждане на подпочвените и повърхностни води в дъждовната канализация от северната страна на сградата на РИМ. Покривът, чиято конструкция с площ 1300 квадратни метра бе компрометирана не е основно ремонтиран повече от 50 години и обновяването му бе наложително, за да може музейната сграда и експонатите да бъдат защитени. Средствата за ремонта, които възлизат на 296 000 лв. бяха предвидени в бюджета за 2022 г.