Бюрото по труда в Перник търси  шивачи, работници по озеленяване, машинни оператори…

Бюрото по труда в Перник търси  шивачи, работници по озеленяване, машинни оператори…

Предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места през изминалата седмица се увеличиха с 18, в сравнение с предходната и станаха 407. Добрата новина е, че и предлаганите свободни места за безработните с висше образование се увеличиха, макар и само с  и станаха 25.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 19 шивачи за региона, 19 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери за София,  30 работници по озеленяване за Перник, 10 продавач-консултанти за София, 10 консултанти по продажби за Перник, 11 склададжии за София, 15 асистент продажби също за София. През изминалата седмица се появиха оферти за работа за 20 оператори сигурност и 50 охранители за София, 10 машинни оператори фармацевтични продукти за Радомир и 10 обслужващи работници в промишленото производство за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, готвачи, сервитьори, салонни управители, продавач-консултанти,  камериерка,  шофьори на товарен автомобил,  шофьори на лекотоварен автомобил, помощник-готвачи,  готвачи, работник за сглобяване на детайли, месачи,  пекари, крупиета, работник в кухня- салатиер,  работник стоманобетонни конструкции и изделия,  машинни оператори, автомонтьор, производители ръчно на хляб, работник товаро-разтоварни дейности, счетоводител оперативен, хигиенисти, чистач-хигиенисти,  работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери, служител на гише в  пощенска станция, служител във финансова/ платежна институция, учител по български език и литература, механици промишлено оборудване, монтажник метални конструкции, обслужващ бензиностанция, печатар, лесничеи, горски стражари, касиери, лаборанти, химик-аналитици, инспектор здраве и безопасност при работа, водач на специализиран автомобил, опаковачи, мениджър екип, асистенти по продажби, маникюристи, детегледачка, кофражист, строителен техник, техници-механици, електромонтьори, общи работници по поддържане на сгради, социален работник в социална услуга, отчетник уреждане на застрахователни полици, образователен медиатор, монтажник на електронни елементи, завеждащ административна служба, шофьори на тежкотоварни автомобили, водачи на мотокари, куриер, шлайфисти, електрозаварчици, работници в кухня

Трудовият пазар в областта, продължава да е много динамичен, което е нормално в разгара на летния сезон. След като предлаганите свободни места намаляваха две поредни седмици, то през изминалата те се увеличиха. В момента най-търсени на пазара на труда  в Перник са: шивачи,  работници по озеленяване, консултанти по продажби, машинни оператори във фармацевтичната промишленост, обслужващи работници и други.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.