Община Трън ще кандидатства пред ММС за финансиране изграждането на спортни игрища в града

Община Трън ще кандидатства пред ММС за финансиране изграждането на спортни игрища в града

На последната сесия, преди десетина дни,  минипарламентът на Трън даде единодушно съгласието си Община Трън да кандидатства с две проектни предложения за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти- държавна и общинска собственост към Министерство на младежта и спорта.

 Едното предложение е „Изграждане на спортно игрище за футбол и баскетбол, в СУ Гео Милев, гр. Трън“. Другото предложение е „Изграждане на спортно игрище за футбол в кв. 58а по ПУП на гр. Трън“.

Другото предложение е „Изграждане на спортно игрище за футбол в кв. 58а по ПУП на гр. Трън“.

 Общинските съветници възложиха на кмета на Трън да изпълни изискванията за кандидатстване за предоставяне на финансовото подпомагане, след класиране да подпише документи за финансиране и осигури изпълнение на дейностите.

.