Лятна академия по изобразително изкуство в Перник

Лятна академия по изобразително изкуство в Перник

НЧ „Нови хоризонти 2009“ започна изпълнението на Проект „Лятна академия по изобразително изкуство 2021 Давам ти дъгата за наследство“, Договор номер ЦФП-8/20.09.2021 Проектът се реализира от НЧ „Нови хоризонти 2009“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по Програма: Целево финансово подпомагане /сесия 202

Проектът акцентира върху традиционно събитие, което през последните години динамично се разви и през 2021 има национален характер. В него водещата организация НЧ „Нови хоризонти 2009“ град Перник си партнира с НУИИ „Илия Петров“ град София, НХГ „Цанко Лавренов“ град Пловдив и НУИ „Добри Христов“ град Варна. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2021 година. Това е седмото поредно издание на лятната академия, в което участие ще вземат осемнайсет възпитаници на трите училища, изучаващи изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина.

Основните дейности по проекта са едноседмична творческа работа на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в три едномесечни изложби в София и/или Перник, в Пловдив и Варна пред широк кръг публики. Настоящото издание на академията осигурява възможност за продължителна творческа работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скулптура – по двама участници от всяко училище във всеки един от трите класа. Това е поредна стъпка в развитието на форума да работи активно с млади хора от цялата страна, ангажирани творчески и професионално с изобразителното изкуство. С настоящия проект Академията затвърждава полето на своето развитие в новото измерение с привличането като участници в нея на средношколци, професионално ангажирани с изкуствата от три елитни средни училища в трите своеобразни столици (административната, културната и морската) на страната – София, Пловдив и Варна. Съвместно партньорите разработиха програмата на академията, в която са включени три жанра: графика, живопис и скулптура. Общият брой на участниците е осемнайсет, по шест във всяко едно от трите направления.

Творческите ателиета по проекта ще се проведат в периода 11-16 юли 2022 година в база Невен на УОС в Кранево с финансовата подкрепа на  Трелеборг сийлинг солюшънс Перник ЕООД. В рамките на една седмица участниците ще пребивават заедно в творческа среда и ще работят по шест дни, всеки в своя жанр под вещото ръководство на квалифицирани преподаватели. Произведенията, резултат от работата на участниците в академията, ще бъдат аранжирани и представени професионално в три изложби.

Трите представяния ще ангажират вниманието на различен, широк кръг публики, което ще подпомогне привличането на нови участници в инициативата, с цел утвърждаване на форума като национално, а впоследствие и като международно творческо събитие.

Проектът цели: повишаване нивото в творческо отношение на Лятната академия; утвърждаването й като авторитетен форум на национално ниво; повишаване степента на творческите умения от участниците в конкурентна среда разнообразието и разнообразие на културния живот в страната.