„Топлофикация Перник“ съветва клиентите си да проверят изправността на индивидуалните уреди за отчет на топлинната енергия и битовата гореща вода.

„Топлофикация Перник“ съветва клиентите си да проверят изправността на индивидуалните уреди за отчет на топлинната енергия и битовата гореща вода.

„Екранът на дисплея трябва да свети и да се показват последователно номерът на уреда, показанията от предходния сезон и показанията от последния отоплителен сезон. В случай на проблем, задължително потребителите трябва да се свържат с обслужващата ги фирма за дялово разпределение“, посъветва изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев и уточни, че при неотстранена повреда устройството няма да отчита коректно показанията.

Той напомни, че на 10 години водомерите за топла вода трябва да преминат през метрологична проверка. При индивидуалните топломери срокът е 5 години.

„Отстраняването на дефекти по топломерите и водомерите и ремонти по вътрешната отоплителна инсталация се извършват предимно, когато отоплението е спряно“, подчерта инж. Чавдар Стойнев и допълни: “При необходимост от ремонти в абонатната станция, избраните от общото събрание на етажната собственост лица, задължително трябва да установят връзка с представители на „Топлофикация Перник“, за да се предотвратят евентуални щети“.

През следващите месеци предстои годишен ремонт на съоръженията и топлопреносната мрежа. Мероприятията целят да гарантират ефективна и безаварийна работа на съоръженията през новия отоплителен сезон.

Графиците за предстоящата профилактика и ежегоден планов ремонт ще бъдат публикувани на сайта на дружеството, както и на видно място на входовете на сградите две седмици преди началото на ремонтните дейности.