Кметът на Перник подписа важен договор за изпълнение на проекти за намаляване на вредните емисии

Кметът на Перник подписа важен договор за изпълнение на проекти за намаляване на вредните емисии

Кметът на община Перник Станислав Владимиров и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов подписаха договор за изпълнението на проекти, насочени към намаляване на вредните емисии. В проекта, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ община Перник ще си партнира  с община Бобов дол. В него се предвижда пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради в двете общини. Очакваният ефект е икономия на гориво с до 50% и намаляване на вредните емисии. Проектът е на стойност 954 хил. лв.

Кметът на Перник заяви, че подобен тип проекти са важни за общини като Перник и Бобов дол в контекста на прехода от въглищна към зелена икономика. „Това не е единственият проект, от подобен тип, който община Перник печели. Имаме спечелени проекти и за подобряване на енергийната ефективност на училище и детска градина в Перник“, каза още Владимиров.

„Проекти и дейности от този тип имат реален принос за намаляване на вредното въздействие върху климата и адаптация към промените в него, показват ни как можем да постигнем енергийна независимост и да намалим вредните емисии. Подкрепата и споделеният опит от страни като Норвегия помагат за положителната промяна в обществото и институциите, което е важно и за нашето зелено бъдеще“, каза министър Борислав Сандов.

Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) се финансира от Финансов механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП). Бюджетът на програмата е 15,29 млн. евро – 13 млн. евро са безвъзмездна помощ от ФМ на ЕИП 2014-2021 и 2,29 млн. евро национално съфинансиране. Програмен оператор на ПООСКП е дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към МОСВ, а партньор от страните донори – Норвежката агенция по околна среда / Norwegian Environment Agency (NEA).