Бюрото по труда в Перник търси работници по озеленяване, машинни оператори,  обслужващи работници в промишлеността, шивачи …

Бюрото по труда в Перник търси работници по озеленяване, машинни оператори,  обслужващи работници в промишлеността, шивачи …

След като цял месец предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха с 14 и станаха 389. За жалост и предлаганите свободни места за безработните с висше образование  намаляха със 7 и станаха 24.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 19 шивачи за региона, 18 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери за София,  30 работници по озеленяване за Перник, 10 продавач-консултанти за София, 10 консултанти по продажби за Перник, 11 склададжии за София, 15 асистент продажби също за София. През изминалата седмица се появиха оферти за работа за 20 оператори сигурност и 50 охранители за София, 10 машинни оператори фармацевтични продукти за Радомир и 10 обслужващи работници в промишленото производство за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, сервитьори, салонни управители, продавач-консултанти,  камериерка,  шофьори на товарен автомобил,  шофьори на лекотоварен автомобил, помощник-готвачи,  готвачи,  готвач- пицар, работници за сглобяване на детайли, медицинска сестра социални дейности, месачи,  пекари, крупиета, работници в кухня- салатиери, работник стоманобетонни конструкции и изделия,  машинен оператор, автомонтьор, производители ръчно на хляб, товаро-разтоварач, счетоводител оперативен, хигиенисти, чистач-хигиенисти,  работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери, пощенски раздавач, касиери гише в съобщенията, служител във финансова/ платежна институция, учител по български език и литература, механици промишлено оборудване, монтажник метални конструкции, обслужващ бензиностанция, огняр, печатар, лесничеи, горски стражари, касиер, лаборанти, химик-аналитици, инспектор здраве и безопасност при работа, водач на специализиран автомобил, опаковачи, мениджър екип, асистенти по продажби, маникюристи, детегледачка, кофражист, строителен техник, техници-механици, заготвители на активна маса, електромонтьори,

Трудовият пазар в областта, продължава да е много динамичен, въпреки че навлязохме в активния летен сезон. След като предлаганите свободни места  нарастваха цял месец, то втора поредна седмица те намаляват. Най-търсени на пазара на труда са: шивачи,  работници по озеленяване, консултанти по продажби, машинни оператори във фармацефтичната промишленост, обслужващи работници и други.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 365 свободни места и 24 на безработни висшисти.