Плановете на „Топлофикация Перник“ за по-чистата енергия ще се реализират в срок!

Плановете на „Топлофикация Перник“ за по-чистата енергия ще се реализират в срок!

„Топлофикация Перник“ активно работи за осъществяване на „зелените“ цели на ЕС. Това заяви изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев на въпроса- тежката криза и  инфлацията ще се отразят ли върху реализирането на екологичните проекти?

„Преди началото на отоплителния сезон по план ще бъдат включени в експлоатация трите газови когенератора.  Проектът е част от плана за декарбонизация на „Топлофикация Перник“. Чрез инвестицията в производство на енергия от природен газ ще се намалят емисиите на въглероден диоксид“, увери инж. Стойнев. Според инж. Стойнев всички тези инвестиции ще помогнат за подобряването на качеството на въздуха в Перник и за опазването на околната среда. „Екологични проекти са гарант и за запазването на конкурентоспособността на една от първите топлофикационни централи в България и един от най-големите работодатели в региона“, подчерта инж. Стойнев.

„Чpeз тeзи инвecтиции ние допринасяме зa пocтeпeннo пpeĸpaтявaнe изпoлзвaнeтo нa въглища и зa нaмaлявaнe нa eмиcиитe нa въглepoдeн диoĸcид, ĸoeтo e в пoлзa нa ĸлиeнтитe нa предприятието. „Пътят“ към декарбонизация вече започна и въпреки трудната икономическа и енергийна криза, ще финализираме всички проекти за цялостна модернизация на „Топлофикация Перник“, увери инж. Чавдар Стойнев.

Наред с инвестициите в нови технологии и съоръжения, в последните години „Топлофикация Перник“ инвестира значителни средства в поддържането на добро техническо състояние на съоръженията и топлопреносната мрежа. Основната част от инвестициите са насочени към модернизация и въвеждането в експлоатация на мощности, отговарящи на високите европейски стандарти“, заяви инж. Стойнев. По думите му и тази година инвестиционната програма включва модернизиране на мощностите и подмяна на амортизирани участъци от топлопреносните трасета.

„През годините са вложени средства в нови абонатни станции и в модерна, отговаряща на европейските и български изисквания когенерация. В момента работим по реализацията на проект за производство на енергия от биогаз, тъй като е доказано, че биогазът притежава по-висока ефективност в сравнение с биомасата“, поясни инж. Стойнев. Той изрази мнение, че биомасата освен, че е реална енергийна алтернатива на твърдите изкопаеми горива и изобилието, но е и голямо предимство. „Смятам, че с биогоривата едновременно щадим природата и получаваме нужната зелена енергия за крайните потребители. С реализацията на проекта за производство на енергия от биогаз ще постигнем добри екологични показатели „, подчерта инж. Стойнев и допълни:“ Въпросният биогаз се получава от царевични стебла, слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство. Реализацията на проекта е част от енергийната трансформация на „Топлофикация Перник”.