„Топлофикация Перник“ отпечатва изравнителните сметки и ще ги раздаде в срок

„Топлофикация Перник“ отпечатва изравнителните сметки и ще ги раздаде в срок

„Изравнителните сметки на клиентите на “Топлофикация Перник“, които са избрали дружеството за топлинен счетоводител, са почти готови. Остава ни само да разпечатаме и окомплектоваме всички фактури. По план от следващата седмица ще започнем да разнасяме фактурите до адресите“, това информира  изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев.

Съгласно Наредбата за топлоснабдяване всички топлинни счетоводители имат задължение да разпратят изравнителните сметки до абонатите в срок до 15 юли. В тази връзка „Топлофикация Перник“ ще спази законовия регламент.

От дружеството напомнят, че до 31 август всички абонати, които са открили грешки или нередности в своите изравнителни сметки, имат право да подадат рекламация. Възраженията трябва да се адресират до съответната фирма, която извършва дяловото разпределение в сградата. Тя е задължена да разгледа жалбата на абоната и да вземе решение дали ще я удовлетвори или не. Ако е необходима корекция в изравнителната сметка на даден абонат, следва да бъде извършен нов отчет на всички клиенти към същата абонатна станция и корекции на изравнителните фактури преди новия отоплителен сезон.

„Препоръчвам на всички клиенти да си монтират новите  топломери и водомери за топла вода с дистанционен отчет. Със съвременни уреди ще получават фактури ежемесечно за реалното количество енергия, което са потребили, както и ще отпадне необходимостта от изравнителни фактури. Засичането на дистанционните уреди става от разстояние, без посещения на инкасатори и визуален контакт с уредите. Това свежда до минимум техническите грешки, които се допускат при извършване на отчитането на уредите“ , поясни инж. Чавдар Стойнев.