Списък с класираните участници за Национален събор на българското народно творчество „Копривщица- 2022“

Списък с класираните участници за Национален събор на българското народно творчество „Копривщица- 2022“

На 18 и 19 юни 2022 г. в ЦПЛР – ОДК, гр. Перник се проведе Регионален преглед на област Перник за участие на фолклорни групи, състави и индивидуални изпълнители в XII Национален събор на българското народно творчество в Копривщица 2022. (Зап. № РД 69 от 10.06.2022 г.).

В прегледа участваха 708 изпълнители от 46 институции, които представиха своите умения в областта на фолклорната обредност, песенния, танцовия и словесния фолклор. Представени бяха традиционни костюми от населените места на Пернишка област.

Комисия в състав:

  Председател: гл. ас. д-р Милена Валентинова Любенова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Членове: Милчо Цветков Георгиев – етнохореолог, гр. Перник

Цветанка Стоянова Манова – етнолог, гр. Перник

Комисията определи следните изпълнители от област Перник за участие в ХІІ Национален събор на българското народно творчество в Копривщица – 2022: 

Музикална школа „Хармония“,  гр. Перник, общ. Перник

Ръководител: Валери Цветков.

1. Виктория Йорданова – певица.

Репертоар:1.“Рано ми е слънце огреяло“  – 2 мин.

2.“В село дюлгери дойдоя“ – 1 мин.

2. Рая Емилова Димитрова- 7 г. – певица.

Репертоар: 1.“ Пусти моми берендерки“ – 2 мин.

  2. „ Тръгнало е лудо млади“  – 1 мин.                                

НЧ „Христо Ботев-1961 г.“ с. Люлин, общ. Перник

1. Виктория  Виделинова Миткова – певица 13 г.

Репертоар:1.“Седнал Марко“ – 2 мин.                                                    

2. Анджелина Юлианова – певица

Репертоар: 1. „Гюра юнак“  – 2 мин.                               

 2. “Пиле пищи“ – 1 мин.                               

3. Петя Петрова – певица

Репертоар: 1. „У село дойдоя“ – 2 мин.                               

   2. „Земи ме Вело“ – 1 мин.                                

ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци

Ръководители: Доника Груева и Емилия Асенова

1. ДФГ за детски игри „Слънце“ /Ярджиловци филиал/

Репертоар: 1.“Ритни капа“ – 2 мин.

   2. „Мечка“  – 1 мин.

    3.“Пашалия“ – 2 мин.

2. ДФГ за детски игри „Мечо пух“  /Батановци/

Ръководител: Яна Карамфилова

 Репертоар: 1.“Миш ми е болен“ – 2 мин.

     2. „Около селото“  – 3 мин.

НЧ „Отец Паисии-19287 г.“, с. Извор, общ. Радомир

Ръководител: Димитрина Мирчева

1. Група за словесен фолклор. 

Репертоар: 1. Детски игри и залъгалки                           

  НЧ „Светлина – 1919 г.“, с. Студена, общ. Перник

  1.Фолклорна певческа група

    Ръководител: Людмила Иванова

  Репертоар: 1. „Море мома Бега”  – 2 мин.                         

    2. „Драгана  седи в градина” – 1 мин.                                    

 2. Женска фолклорна танцова група

    Ръководител: Людмила Иванова

Репертоар: Хоро на песен: 1.“Земи ме Вело“ – 1 мин.                                                    

       2. “Кривото“ – 1 мин.                                                                

3. Женски фолк дует: Бойка Петрова и Людмила Иванова

Репертоар:1. „Стоян иде от градина“ – 2 мин.                                         

     2. „Облага се мома Цвета“  – 1 мин.                                                                             

ПК “Никола Вучков“, кв. Църква, гр. Перник

1.Величка Андреева – разказвачка                 

2. Репертоар: 1. Граовски хумор – 5  мин.                                                                                                                                                                                                                                                           

 НЧ „Светлина-1936 г.“ с. Прибой, общ. Радомир

    Ръководител: Росана Иванова

  1. ДФГ за словесен фолклор.

Репертоар: 1. Бройлки, гатанки, поговорки и детски игри  – 4 мин.    

2 . Емили Иванова, 17 г. – разказвачка

Репертоар: Легенди: 1. “Как е станала мечката“ – 1 мин.                                                                             

  2. “Как е станал млечнио пат“ – 1 мин.                                                                            

3. Виктор Георгиев, 15 г. – разказвач 

Репертоар: Легенди:1.“Как е станала костенурката“ – 1 мин.                                                                            

                                      2.“Оти вуко не дави вол“ – 1 мин.                                                                                  

Пенсионерски клуб „Железничар“,  гр. Перник

1. Искра Георгиева  Мишова – разказвачка

Репертоар:1.“Женитбата на граовските жени“ – 6 мин.                                                                            

НЧ „Нови хоризонти – 2009 г.“, гр. Перник

1. ЖФПГ „Седмошарица“ 

    Ръководител: Елена Димитрова

Репертоар:1. „Сбирали се момите“ – 2 мин.                                                                            

    2.“ Тлака тлачи“ – 1 мин.                                                                            

2. Стефка Велинова – певица

Репертоар: 1.“Заборчил  Стоян“ – 1 мин.

 2. „Сещай се, Станке“ – 1 мин.                                                                                                                                                       

3. Райка Йорданова – певица, 83 г.

Репертоар: 1. „Седи Марко“ – 2 мин. 

      2. „Обичам, мамо“ – 1 мин.                                                                                                                                                        

4. Показ на традиционни костюми:

     а) Елена Димитрова – празнична граовски литак от

        с. Дивотино на 150 г. – 1 мин.                                                                            

     б) Райка Йорданова – празнична сая на 120 г. – 1 мин.                                                                                                           

                                                                                                                                           НЧ“Люлински изгрев – 1903 г.“, с. Големо Бучино, общ. Перник

1. Крисия Бориславова Валериева , 7 год.

    Репертоар: 1. „Баба крокна у градина“- 2 мин.                                                                            

       2. „Прошета се бела Рада“- 1 мин.                                                                            

2. Детска фолклорна танцова група „Шопчета“

      Ръководител: Роман Михайлов

      Репертоар: 1. „Четворно хоро“ – 1 мин.                                                                              

         2. „За пояс“ – 1 мин.                                                                               

3. Смесена ФТГ „Настроение“

     Ръководител: Иван Стойков 

     Репертоар: 1. „Петрунино  хоро“ – 1 мин.                                                                             

       2. „Четворно хоро“ – 1 мин.                                                                             

       3. „Бучинско мъжко хоро“ – 2 мин.                                                                             

       4. „Селско хоро“ – 1 мин.          

Общински младежки дом, гр. Перник

1.Танцова школа „Хоро“

 Ръководители: Митко и Дария Михалкови

  Репертоар: 1. „Йове“ – 3 мин.                                                                             

      2. „Бера“ – 2 мин. 

2. Показ на носии:

а) Миглена Василева Ирикова, 36 г. Празнична граовска носия – 1 мин.

б) Мирослава Методиева Огнянова, 49 г. Празнична граовска носия – 1 мин.

 ШНТ „Нартан“, гр. Перник

 Ръководител: Пламен Ганов

1. Танцова формация „Нартан“

Репертоар: 1.“Бера“ – 2 мин.                                                                             

    2.“Старо граовско“ – 1 мин.                                                                             

     5.“Лиле, Лиле“ – 2 мин.                                                                             

СУ „Васил Левски“ – гр. Брезник, с художествен ръководител Николина Байкова

1.         Група за словесен фолклор – „Бучляци“ – граовски хумор  – 3 мин.                                                                             

НЧ „Просвещение – 1870“, гр. Брезник

1. Василена Методиева – певица

Репертоар: 1. „Тупане затупали“ – 2 мин.                                                                             

    2. „Кукувица по рода си кука“ – 1 мин.                                                                             

2.Танцова формация „Калина“

Репертоар:1. „Петрунино“ – 4 мин.                                                                             

                   2.  „Йове“ – 2 мин.                                                                              

НЧ „Георги Димитров-1928 г.“ с. Ковачевци, общ. Коовачевци

1.Фолклорна танцова група „Български ритми“.

Ръководител: Цветан Боянов

Репертоар: 1. „Боснешко“ – 2 мин.                                                                              

    2.  „Трънско“ – 2 мин.                                                                             

    3. „Петрунино“ – 2 мин.                                                                              

НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, с. Копаница, общ. Радомир                 

1. Детска смесена фолклорна певческа шесторка.

Ръководител: Василка Николова

Репертоар:1. „Уцани се Яне” – 2 мин.                                                                              

    2. „Мара макя“ – 1 мин.                                                                             

 2. Дана Тасева, 70 г.  – певица      

Репертоар: 1. „Марко коси трава детелина”- 2 мин.                                                                             

 2.  „Провикна се Рада” – 1 мин.                                                                             

3. Смесена фолклорна танцова група

Ръководител: Радостина Асенова

Репертоар: 1. „Старо граовско хоро” – хоро на песен- 2 мин.                                                                              

    2. „Бера” – хоро на песен – 2 мин.                                                                             

    3. „Четворно хоро” – хоро на песен – 2 мин.                                                                              

    4. „Понапил ми се Илия” – хоро на песен – 2 мин.                                                                             

4. ДФГ „Омайниче“ за детски игри с песен

 Ръководител: Василка Николова

Репертоар:1. „Пускам, пускам кръпче“ – 1 мин.

          2. „Убавата берешница” – 1 мин.

         3. „Оздол идат два калугер“  – 2 мин.

         4. „Кральо, портальо”   – 2 мин.                  

5. Петър Велев, род. 1948 г. – разказвач

Репертоар: 1. „На собор у Гигинскиьо манастир” – 5 мин.

6. Йордан Гоговски, род.1948 г. – разказвач

Репертоар: По комшийски  – 4 мин.

НЧ “Пробуда-1922 г.“, с. Драгичево, общ. Перник

1. Божидара  Николаева  Николаева, 10 г.

Репертоар: 1. „Прочула се  море, бела Яна“ – 1 мин.

  2. „Залибих си едно либе” – 2 мин.

2.ДФГ за детски игри и обичаи.

Ръководител: Людмила Филипова

  Репертоар: Игри: 1. „Гърнета“ – 2 мин.

    2. „Прескочи кобила“ – 2 мин.

   3. „Ан-ка-ка -де“ – 2 мин.

3. Детска фолклорна танцова формация

 Ръководител: Кристиян Илчев

Репертоар: 1.“Драгичевско селско“ – 3 мин.

4.ТФ за български народни хора

      Ръководител: Кристиян Илчев

      Репертоар:  1.“Лиле“ – 2 мин.

     2. „Крепи се буцо“ – 3 мин.

НЧ „Искра – 1932“, с. Слаковци, общ. Брезник

Ръководител: Светла Пантелеева

1. Светла Райчова Иванова – певица

Репертоар:1. „Слънце зайде“ – 2 мин.

 2. „Снощи отидох на чешмата“ – 1 мин.

2. Светла Пантелеева – словесен граовски фолклор       

 Репертоар: 1.“Неверната жена“ – 5 мин.

НЧ „Иво войвода – 1928“, с. Долна Секирна,  общ. Брезник

Ръководител: Милена Иванова

1. Яна Иванова Кирилова – певица

Репертоар:1. „Байрактаре брале“ – 2 мин.

  2. „Моминото цвете“ –  1 мин.НЧ „Пробуда – 1927“ с. Кошарево

Ръководител: Соня Кирилова

1. Александра Станилова, 17 год. – певица

Репертоар: 1. „Море, чича рече“ – 2 мин.                       

 НЧ „Пробуда-1937 г.“, с. Кладница, общ. Перник

1. Фолклорна певческа група

Ръководител: Петя Савова

Репертоар:1.  „Сараевко” – 1 мин.

 2. „Три планини” – хоро на песен – 1 мин.

2. Петя Емилова Савова – певица

Репертоар: 1. „Овчар ока” – 2 мин.

 2. „Слънцето трепери”– 1 мин.

3.ФА за  изворен фолклор „Кладница” – 5 мин.

Ръководител: Петър Нецов

Репертоар: 1.Хора и песни от Кладница

4. Фолклорна танцова формация – възрастни – 5 мин.

 Репертоар:  1. „Чука“

  2. „Четворно

  3.„Селско граовско  за пояс“

5. Младежка танцова формация – 5 мин.

     Ръководител: Петър Нецов

     Репертоар: Мегдански хора: 1. „Елено моме”

  • „Цоне, мило чедо”

       3. „Кладнишко мъжко хоро“

     4. „Селско за пояс“

      Град Перник

1. Божидара Руменова Николова – певица 15г.

Ръкoводител: Верка Момчилова

Репертоар: 1.“Паднал ми ранен млад Стоян“– 2 мин.

  • Койдано, гюзел невесто“ – 1 мин.

НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.“, с. Владимир, общ. Радомир                 

1. ЖФД  Лида Таратупска и Нина Богомилова – разказвачки

 Репертоар: 1 „За празниците у Владимир“ – 6 мин.

  2. Теменужка Николова – певица

Репертоар:1.“Марко сака моравка девойкя“ – 1 мин.

                   2. “Гюл девойкя“ – 1 мин.

  НЧ „Никола Корчев-1928 г.“, с. Долна Диканя, общ. Радомир                 

1. Павлинка Георгиева  Витанова, 70 г. – певица

Репертоар:1. „Куковица „Дано, леле“ – 2 мин.

        2. „Църнилчице, девойкьо“ – 1 мин.

2. ФП дуо: Веска Василева Десподова и Йорданка Серафимова Джамалова

Репертоар: жетварски песни: 1.“Моравка девойкя“ – 1 мин.

                    2.“Дона, биле брала“ – 1 мин.

3. Женска фолклорна група „Елея”

Репертоар: песни на хора 1.“Вечер малка мома“ – 2 мин.

                2 Лечко стапяй бела Доне“ – 1 мин.

   НЧ „Благой Попов -1927 г.“, с. Дрен, общ. Радомир             

  1.Женска фолклорна певческа група

Ръководител Лариса Кирилова

Репертоар: 1.“Слънцето е на заода“ – 1 мин.

2. „От как сме се Яне залюбили“  – 2 мин.

2. Васил  Щраков, 75 г. – певец

Репертоар:1. „Прошетала се Велика“ – 2 мин.

                     2. „Овчар свири горе у гората“ – 1 мин.

3. Вергинка Мишкова – разказвачка

Репертоар:1. Граовски хумор – „Как наште одили у Калище за жито“ – 2 мин.

 НЧ  „Напредък-1915 г.“,  с. Стефаново, общ. Радомир

1. Светослав Ананиев,7 г. – гайдар

Репертоар: 1. „Пайдушко хоро“ – 1 мин.

                      2.“Право хоро“ – 1 мин.

2. Фолклорна група за народни обичаи  „Изводене на мома“ – 8 мин.

Ръководител: Славчо Гебрев

13-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – кв. Мошино , гр. Перник                                          

1. Детска танцова формация с ръководител Николай Бояджиев

 Репертоар: 1. „Матилда“ – 1 мин.

                     2. „Кукуриго“ – 2 мин.

                     3. „Дивотинско“ – 1 мин.

Гр. Перник

Смесена фолклорна танцова формация с ръководител Николай Бояджиев

Репертоар: 1. „Селско“ – 2 мин.

                      2. „Йове“ – 2 мин.

                      3. „Брезнишко за пояс“ – 2 мин.

   НЧ „Крюгер Николов – 1922”, с. Пещера

1. Смесена танцова група

  Ръководител: Стоян Стефанов

 Репертоар:1. „Стоян и Стана два брата“ – хоро на песен – 1 мин.

                     2.“Била Гроздена войвода“ – хоро на песен – 2 мин.

                     3. Пещерско селско хоро изпълнявано на Великден със съпровод – 2 мин.

2. Маргарита Симеонова, 74 г. – баячка

Репертоар: 1.“Баене от уплах“ – 4 мин.

НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, с. Рударци, общ. Перник

1. ЖФПГ   „Граово“

Ръководител: Емилия Александрова

Репертоар:1.  „Ладе стои“ – 2 мин.

                        2. „Ой, Яне, ягне“ – 1 мин.

2. Емилия Александрова Велинова – певица

Репертоар:1. „Зажени се младото ратайче“ – 2 мин.

                    2. „Гюл девокя“   – 2 мин.

3. Женска фолклорна танцова група

Ръководител: Емилия Александрова

Репертоар:

               1. „Йован си гради дворове“ – 1 мин.

                2. „Неда бели бело платно“ – 2 мин.                                               

3. Зоя Мирчева – разказвачка

Репертоар: 1. „Граовски хумор“ – 6 мин.

НЧ „П.К. Яворов – 1926 г.“,  с. Мещица, общ. Перник

 1. ЖФПГ  „Граовска китка“

 Ръководител: Бойка Димитрова

 Репертоар: 1. „Пойдох, поведох“ – 2 мин.

                   2. „Вила мома, Лазаре“ – 1 мин.

НЧ „Пробуда – 1935 г.“, кв. Бела вода, гр. Перник

1. Детска фолклорна танцова група „Кракра“

 Ръководител: Ирена Андреева     

Репертоар:1. „Чубричанче, ле“ – 3 мин.

                     2. „Четворно хоро“ – 2 мин.

2.  Фолклорна танцова група „Кракра“

Ръководител: Ирена Андреева

Репертоар:1. „Крепи се буцо“ – 2 мин.

                     2. „Садовичко хоро“ – 2 мин.

3.ФТГ „Барактаре“ 

Ръководител: Ирена Андреева

Репертоар:1.“Йове“ – 2 мин.

                   2.“Що са дренци, все са тарикати“  – 2 мин.                              

НЧ „Светлина – Сопица – 1932“, с. Сопица, общ. Брезник

1.Смесена фолклорна танцова формация „Шарения“

Ръководител: Кристиан Иванов

Репертоар: 1.“Кукунеш“ – 2 мин.

                    2. „Старо Брезнишко“ – 2 мин.

 НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“, с. Ярджиловци, общ. Перник 

1. Симона Илиянова Здравкова – разказвачка

Репертоар:1 „Кандърма“  – 3 мин.              

2. Милка Александрова Михайлова – певица

 Репертоар:1 „Снощи ми е Янинка родила“ – 2 мин.

                   2. „Провикна се Рада“ – 1 мин.

3. Смесена фолклорна група за народни обичаи.

 Ръководител: Станка Драгомирова.

Обичай: „Водене млада невеста на вода“ – 9 мин.

НЧ „Напредък – 1895 г.“, гр. Радомир

1. Младежка фолклорна певческа група

Ръководител: Инес Михайлова

Репертоар:1 „Шопски припеви“ – 2 мин.

2. Женска фолклорна певческа група.

Ръководител: Инес Михайлова

Репертоар: 1. „Димянинка“ – 1 мин.

                  2. „Яна турче лъгала“ – 2 мин.

3. Валентина Стоянова Илиева, 17 г.

Репертоар: 1 „Елено, чедо“ – 2 мин.

                     2. „Ерке, мори Ерке“ – 1 мин.

Женска фолклорна танцова формация „Зора“, гр. Перник.

Ръководител: Пламен Маринов

Репертоар:1. „Четворно“ – 2 мин.

                   2. „Бера“ – 2 мин.

    НЧ „Просвета – 1909 г.“, кв. „Църква“, гр. Перник

 1. Виктория Валентинова Цветанова – певица, съпровод на тъпан Валентин Валентинов Цветанов

Репертоар: 1. „Рано ми е море“ – 2 мин.

                     2. „Прочу се  у селото Недината макя“ – 1 мин.

2. Фолклорна танцова група „Български ритми“

 Ръководител: Цветан Боянов

Репертоар: 1. „Селско боснешко“ – 2 мин.

                     2. „Трънско“ – 2 мин.

                      3. „Петрунино“ – 2 мин.

3. Млдажка фолклорна танцова група „Български ритми“

Ръководител:  Цветан Боянов

Репертоар: 1.“Селско“ – 2 мин.

                   2. „Йовино“ – 2 мин.

                   3. „Петрунино“ – 2 мин.

НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, кв.“Върба“, гр. Радомир

1. Детска фолклорна певческа група „Ясно слънце“.

Ръководител: Катя Гигова

Репертоар: „Шопска китка“– 2 мин.

2. Детско фолклорно певческо трио – Мария Симеонова, Беатрис Костадинова, Валентина Илиева

Ръководител: Катя Гигова

Репертоар:1. “Мало село“ – 2 мин.

                       2.“ Гукала е гугутчица“– 2 мин.

3. Детски фолклорен певчески дует – Емилия Джибирска и Магдалена Тихомирова

Репертоар: 1. „Провикнала се Янинка“– 2 мин.

                    2. „Повела е Йова“– 2 мин.

4. Фолклорен певчески квартет: Йоана Кафтанова, Андрея Иванова, Кристияна Иванова, Виктория  Венчова

Репертоар:1. „Граовска китка“– 2 мин.

5. Сияна  Десиславова Михайлова , 9 год. 

Репертоар:1.“Рано ми е море“– 2 мин.

                    2.Мъри Радо, Радомирке“ – 1 мин.

6. Валентина  Александрова Йорданова , 9 год.

Репертоар:1.“Какво време настана“ – 2 мин.

                    2. „Пушка пукна, Гюле“– 1 мин.

7. Моника  Венциславова Стоименова , 8 год.

Репертоар: 1.“Овчар свири“– 2 мин.

                     2.“Момче дава ле ,злато за девойкя“– 1 мин.

8. Дарина Боянова Боянова, 13 г.

Репертоар:1 „Пиле пищи“– 2 мин

      2. „Огреяло  ясно слънце“ – 1 мин.

  НЧ „Чичо Стоян-1927 г.“,  с. Дивотино, общ. Перник

1. Емма Захариева Кирилова, 7 г. – певица

 Ръководител: Мариана Янкулова

Репертоар:1.„Гроздено, моме  Гроздено“ – 2 мин.

                  2.  „Отишла е малкай мома“  – 1 мин.

2. Йоан Яворов Драганов, 13 г. – певец

 Ръководител: Верка Момчилова

 Репертоар:1. „Де зайде“  – 3 мин.

3. Работническа танцова група.

Ръководител: Юлиян Кралчев

Репертоар: 1. „Старо граовско“ – 2 мин.

                      2. „Петрунино“ – 2 мин.