Минипарламентът прие промени в капиталовите разходи

Минипарламентът прие промени в капиталовите разходи

На редовното си заседание днес пернишкият Общински съвет даде „зелена улица“ на докладната на кмета Станислав Влаимиров, касаеща промени в поименния списък. Причината – изграждането на няколко изключително важни обекта, сред които е изграждане на пешеходен надлез в началото на улица „Търговска“ за 714 хиляди лева. Средствата ще бъда осигурени от собствени средства. На заседанието днес зам.кметът Стефан Кръстев поясни, че съоръжението ще е подобно на полегатия мост в района на НДК, по който ще могат да минават спокойно и възрастни хора, и майки с колички.

Сред другите важни обекти е цялостната рехабилитация на улица „Благой Гебрев“. За нея първоначално бяха предвидени 2,5 милиона лева. Сега към тях се добавят 515 хиляди лева собствени средства. Така цялата сума за основния ремонт на улицата достига размер от 3,1 милиона лева.

В променения поименен списък влизат още 36 000 лв ремонт на Подземния минен музей, почистването на река Мъниш и укрепването на бреговете й в квартал „Църква“ като общата стойност става 451 000 лева. Над 70 000 лева да предвидени за подобряване на материалната база на  Домашния социален патронаж, от които 23 000 лева ще се осигурят от общината, останалите – от фонд „Социална закрила“.

Със 150 000 лева ще се изгради черпателен резервоар в Рударци, и други съоръжения там, свързани с водоподаването там както и ремонт и почистване на сондаж №9 в селото.

300 000 лева са предназначени за 14 модерни спиркови навеса с плъзгаши се врати, с място за сядане, модерен дизайн, пояс8ни зам.кметът Кръстев.

Днес минипарламентът прие докладната на градоначалника, в която той предложи средствата за новите важни обекти да бъдат осигурени като отпадне включеният в списъка основен ремонт на игралния терен на стадион „Миньор” и изграждането на осветление на стадиона, за които бяха предвидени 2,2 милиона лева собствени средства, като част от тях бъдат насочени към други обекти в поименния списък и към четири нови обекта.

Общата стойност на предложените промени възлиза на над 1.5 млн. лв. Освободеният ресурс от близо 660 000 лв. да бъдат насочени за текущи разходи по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, реши ОбС.