Свикват ново общо събрание на акционерите на МБАЛ “Рахила Ангелова“

Свикват ново общо събрание на акционерите на МБАЛ “Рахила Ангелова“

Ново общо събрание на акционерите свиква на 7 юли съветът на директорите на МБАЛ“Р. Ангелова“. На въпроса- кое налага отново да се свика общо събрание, директорът на болницата д-р Анатоли Митов поясни: “Председателят на съвета на директорите си подаде оставка, защото се захваща с частен бизнес и по тази причина е невъзможно да остане като председател на борда. А без съвет на директорите болницата на практика не може да се управлява. Затова насрочихме ново общо събрание, на което Министерството на здравеопазването да попълни състава или, ако реши или да избере нов съвет на директорите. Очакванията ни бяха на миналото общо събрание да бъде решен този проблем, тъй като ние уведомихме министерството. Очаквахме в дневния ред на миналото общо събрание да бъде включена такава точка, но това не стана. Затова се налага да направим ново общо събрание, на което да бъде избран председател на съвета на директорите на болницата. В условията на финансова криза се налага да се вземат бързи и адекватни решения от съвета на директорите и без председател е невъзможно да се управлява здравното заведение“, обобщи д-р Митов.