Ученици на ТПГ“М. Кюри“  приключиха успешно работата си по европроект

Ученици на ТПГ“М. Кюри“  приключиха успешно работата си по европроект

7 ученици от ТПГ “Мария Кюри“, специалност „Машини за гореща обработка на металите“  работиха по проект „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Това информира директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

„Нашите ученици имаха възможността да работят в реална работна среда на територията на фирма „Колхида Метал“ АД в Перник. Тяхната работа по проекта приключи успешно. Освен придобитите ценни професионални умения, учениците се научиха и на работа в екип, на комуникативност, отговорност, самоконтрол, самодисциплина, експедитивност. Тази практика им помогна по-лесно да се адаптират към работната среда след завършване на образованието си“, поясни инж. Миланова.

10 ученици от гимназията, от специалността „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“,  проведоха  практика в реална работна среда на територията на фирма „Сами М“,  в Перник. Тяхната работа по проекта също е приключила успешно.

Според директора на ТПГ “Мария Кюри“, при тези практики са постигнати най-важните цели на този европейски проект, а именно: повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. “По време на тези практики учениците придобиха ценни умения и навици, които ще им помогнат, при завършване на образованието си, много бързо да се адаптират в реална работна среда“, подчерта инж. Цветелина Миланова.