И в Перник – старт на традиционни акции за безопасността на децата

И в Перник – старт на традиционни акции за безопасността на децата

Превантивните кампании на полицията за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летните месеци са в ход. Акцията  „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя“  ще се проведе от 15 юни до 31 август, а  „Безопасно лято“ от 15 юни до 14 септември.

От 15 до 30 юни пътните полицаи ще осъществяват засилен контрол в районите на училищата в началото и края на учебните занятия. Ще се следи за правилното превозване на деца, използването на обезопасителни колани и обезопасителни системи, спирането на подходящи места за слизане на децата-пътници и пресичането на пешеходци на определените за това места.

Съвместно с Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” и Регионалното управление на образованието са предприети действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани пътувания през летните месеци. Създадена е организация за извършване на инструктажи и проверки за употреба на алкохол и наркотици от водачите и контрол върху техническото състояние на автобусите.

Планирани са специализирани полицейски операции през месеците юли и август. Ще се следи за неправилното движение на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца, шофиране от неправоспособни водачи, използване на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски. В операциите ще участват максимален брой служители от униформения състав на пътна и охранителна полиц

В периода от 01.06.2021г. до 31.08.2021г. на територията на ОДМВР – Перник са настъпили общо 124 ПТП, от които 22 /двадесет и две/ тежки ПТП, загинали – 4,  ранените са 24.  Четири от тежките ПТП  са с участието на деца / на възраст от 9 до 17 години/, няма загинали деца, а са ранени 6. Две от пострадалите деца –участници в пътното движение са велосипедисти, а другите четири – пътници в МПС.

В периода от 01.01.2022г. до 31.05.2022г. на територията на ОДМВР – Перник са настъпили общо 218 ПТП, от които 24  тежки ПТП,  загинали – 9 ,  ранени – са 23.  Шест от тежките ПТП  са с участието на деца / на възраст от 8 до 17 години/, загинало е едно дете – пътник в МПС /8 години/, ранени – 1 велосипедист,пътник в МПС – 2 и пешеходци -2. Две от ПТП настъпват на пътища извън населените места.