Бюрото по труда в Перник търси шивачки, работници по озеленяване, заварчици…

Бюрото по труда в Перник търси шивачки, работници по озеленяване, заварчици…

След като цял месец предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата те намаляха значително- с 82 и станаха 361. Редуциран е и броят на предлаганите свободни места за безработните с висше образование със 17 и те останаха 21.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 44 шивачки, 16 заварчици за Перник, 21 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери,  30 работници по озеленяване за Перник, 10 продавач-консултанти за София, 10 консултанти по продажби за Перник, 11 склададжии за София, 15 асистент продажби за София.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: медицински сестри,  лекари, фелдшери, медицински сестри социални дейности, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, сервитьори, салонни управители, камериерка,  рецепционист в хотел, кроячи на текстил, шофьори на товарен автомобил, шофьори лекотоварен автомобил, готвачи,  главен готвач, готвач- пицар, работници за сглобяване на детайли, монтажник на метални конструкции, монтьори на топлофикационни съоръжения, монтьори на вътрешно-отоплителни инсталации, работник в строителството, месачи,  пекари, работници в кухня- салатиери, помощник-готвачи,  работник стоманобетонни конструкции и изделия, машинни оператори, санитари, производители ръчно на хляб, товаро-разтоварач, счетоводител оперативен, чистач- хигиенисти, охранители, крупие,  хигиенисти,  служител във финансово-платежна институция, машинни оператори, работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери, пощенски раздавач, касиери гише в съобщенията, учител по история и цивилизация, механици промишлено оборудване, обслужващ бензиностанция,  огняр, печатар, лесничеи, горски стражари, продавач-консултанти, касиер,  лаборанти, химик-аналитици, пакетировачи, водач на специализиран автомобил, електромонтьори, билкоберачи, опаковачи, мениджър екип, асистенти по продажби, фризьори, маникюристи, помощник-възпитател,

Трудовият пазар в областта се запазва динамичен. След като цял месец свободните работни места се увеличаваха, то през изминалата намаляха с 84.

Най-търсени на пазара на труда са: шивачи,  работници по озеленяване, заварчици, консултанти продажби, машинни оператори на металорежещи машини и други.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 340 свободни места и 21 на безработни висшисти.