Балканска пъстърва беше разселена в река Струма, над Чуйпетлово

 Балканска пъстърва беше разселена в река Струма, над Чуйпетлово

Балканската пъстърва е най-бързо изчезващия вид в нашите реки. Затова и едно от ловно-стопанските мероприятия, които се извършват на територията на  предприятията, които са в структурата на ЮЗДП е разселването и.

  Зарибяването се извършва при спазване на редица условия, които да гарантират възможно най-добрите резултати. Избират се подходящи за целта планински реки – да не пресъхват през най-горещите месеци, да са чисти, да осигуряват максимално спокойствие за малките рибки, за да могат да се аклиматизират и да оцелее по-голямата част от тях. Пролетта (от края на април до края на юни) е най-подходящото време за извършване на тази дейност.

    Тази седмица, след спирането на поройните дъждове и успокояването на реките, започна кампанията по зарибяване на територията на ЮЗДП. Тя се провежда в периода  от 14 до 17 юни по утвърден график в 21 стопанства на ЮЗДП.

Сред тях е „ДЛС „Витошко-Студена“. Малките рибки са пуснати по горното течение на река Струма, над Чуйпетлово. Този район се намира в границите на Природен парк “Витоша“ и  е забранен за риболов целогодишно. Това гарантира опазването на рибките от бракониерски улов.

 Зарибителният материал от балканска пъстърва е с доказано качество и се осигурява от пъстървово стопанство „Тошков чарк”. То е създадено  през 1963 г. и е вече с над 50 годишен опит в тази област.   

 Целта на зарибяването, финансирано и извършено от ЮЗДП, е то да допринесе за запазването и увеличаването на популацията на балканската пъстърва – един от ценните видове в нашата фауна.