Пернишки прокурори си направиха самоотвод  по образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда

Пернишки прокурори си направиха самоотвод  по образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда

  В Районна прокуратура – Перник са постъпили материали по образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

 Действията по разследване са започнали след получено на 11.06.2022 г.

съобщение за пострадало лице в резултат на нанесен побой в гр. Перник.

 Към настоящия момент са извършени всички неотложни действия по

разкриване на престъпното деяние, събрани са доказателствени материали.

Поради близко родство на лице, което се сочи от пострадалия като

извършител на деянието, с прокурор от Окръжна прокуратура – Перник,

магистратите от компетентната прокуратура са депозирали самоотводи. Това

е обосновано с оглед поставяне извън съмнение безпристрастността и

обективността при водене на разследването. Самоотводите са уважени от

прокурор в Окръжна прокуратура – Перник и делото е изпратено на

Върховната касационна прокуратура за определяне на друга, еднаква по

степен прокуратура, която да продължи осъществяване на надзора и

ръководството върху воденото досъдебно производство.

 По сигнали за извършени от същото лице други посегателства срещу

личността са образувани още две досъдебни производства и две прокурорски

преписки, по които прокурорите от Районна прокуратура – Перник също са

се отвели, а делата и преписките са били изпратени за определяне на

друга, еднаква по степен прокуратура.