Стартираха проверки за състоянието на детските площадки в област Перник!

Стартираха проверки за състоянието на детските площадки в област Перник!

Във връзка с настъпване на летния сезон и с цел опазване на здравето на децата и осигуряване на добра среда за развлечение, от 1.06.2022 г. Регионална здравна инспекция – Перник стартира кампания за създаване на организация за извършване на проверки, относно състоянието на детските площадки на територията на област Перник. Това информираха от РЗИ.

Кампанията е насочена към проверки на съоръженията за игра, тревните площи и настилки, уредите за игра, монтираните съоръжения, огражденията, както и изправността на местата за сядане.

Основна цел на кампанията ще бъде осигуряване на безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и техните придружители.

В рамките на инициативата ще бъдат уведомени всички кметове и кметски наместници на населени места, ще бъдат извършени проверки на всички обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито.