Бюрото по труда в Перник търси шивачки, работници по озеленяване, консултанти продажби…

Бюрото по труда в Перник търси шивачки, работници по озеленяване, консултанти продажби…

Вече цял месец предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличават, като през изминалата те нараснаха с още 77 и станаха 443. Добрата новина е, че и предлаганите свободни места за безработните с висше образование се увеличиха с 13 и станах 38.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 38 шивачки, 16 заварчици за Перник, 21 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери,  30 работници по озеленяване за Перник, 15 продавач-консултанти за регион Перник, 10 консултанти по продажби за Перник, 11 склададжии за София. През изминалата седмица се появиха предложения за работа за 15 сътрудници в социални дейности в социална услуга за региона, 15 асистент продажби за София.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: медицински сестри,  лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, сервитьори, салонни управители, работник в кислородна станция, камериерка,  рецепционист в хотел, кроячи на текстил, шофьори на товарен автомобил,  шофьори на лекотоварен автомобил, готвачи,  главен готвач, готвач- пицар, работници за сглобяване на детайли, медицински сестри социални дейности, монтажник на скеле, общ работник поддържане на сгради, монтьори на топлофикационни съоръжения, монтьори на вътрешно-отоплителни инсталации, работници в строителството, месачи,  пекари, работници в кухня- салатиери, помощници в кухня, помощник-готвачи,  работници стоманобетонни конструкции и изделия, комисионери на стоки, машинни оператори, машинисти ПСМ, санитари, автомонтьор, производители ръчно на хляб, товаро-разтоварач,  касиер в банка, обслужващ магазин, счетоводител оперативен, крупие, машинен оператор мияч на машина, чистач- хигиенисти, охранители,  помощници в кухня, хигиенисти,  охранители, хигиенисти, машинни оператори, работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери, пощенски раздавач, касиери гише в съобщенията, служител във финансова/ платежна институция, учител по история и цивилизация, механици промишлено оборудване, монтажник метални конструкции, обслужващ бензиностанция,  социални работници, машинен оператор, огняр, ръководител, печатар, психолози, лесничеи, горски стражари, охранители, хигиенисти, касиер, счетоводител, управители социални услуги в общността, лаборанти, химик-аналитици, библиотекар, обслужващ кулинарен щанд, пакетировачи, водач на специализиран автомобил, билкоберачи, опаковачи, мениджър екип, асистенти по продажби, фризьори.

Трудовият пазар в областта, продължава да е много динамичен. За пръв път от началото на тази година се предлагат над 440 свободни работни места. 

 Най-търсени на пазара на труда са: шивачи,  работници по озеленяване, заварчици, консултанти продажби, машинни оператори на металорежещи машини и други.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 405 свободни места и 38 на безработни висшисти.