Обсъждаха мерки за запазване на екологичния коридор Рила-Верила-Краище

Обсъждаха мерки за запазване на екологичния коридор Рила-Верила-Краище

В работната среща, която се проведе в Австрия и Чехия, участваха представители от Централна и Източна Европа, и експерти от ЮЗДП.

„Основната цел на „SaveGREEN – Защита на функционалността на трансгранични важни екологични коридори в Дунавския басейн“ е да подпомогне запазването на трансгранично важни екологични коридори, каквито са в нашия случай района на Рила, Верила и Краище, а в другите държави често и трансгранични и екологични коридори“. Това каза Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие.

В срещата се включиха над 30 участници от партньорите по проекта от Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и Украйна.

Бяха посетени няколко екологични територии, а една от целите е участниците да се запознаят със специфичните проблеми, които съществуват в тях, от една страна, а от друга да се запознаят с опита, който местните партньори и организации имат в опазването на екологичните коридори.

„Посетихме изградени зелени мостове за преминаване на дивите животни като качеството на изпълнението и поддържането на инфраструктурата е на доста добро ниво. Колегите от Австрия ни демонстрираха практически изградени съоръжения, отговарящи на всички международни практики в тази посока. Възможно е и при нас така да изглеждат нещата, но това зависи от съвместните усилия на организациите и институциите, които отговарят не само за пътната инфраструктура, но и за стопанисването на съседните територии. Това е една от слабостите, които съществуват в Австрия. Там, в конкретния случай, съседните територии бяха много често частни земи и е необходима продължителна работа и достигане на споразумения как да се осигури необходимата растителна покривка, по която животните да преминават необезпокоявано“, уточни Петко Цветков.

В посетения район в Чехия се оказа, че основен проблем се явява запазването на екологичната свързаност в рамките на този защитен ландшаф, който се нарушава от застрояването, свързано с туризма от една страна и от друга изграждането на транспортна инфраструктура в периферните територии.

SaveGREEN насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и планините в България.