Одобрени са промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 Одобрени са промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството одобри нормативни промени, с които разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г. Те предвиждат нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула.

С промените се преустановява възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина. Причината е, че този способ почти не се използва, тъй като пенсионерите предпочитат да получават пенсиите си по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин.