Дават язовир в радомирско на концесия за 20 години

Дават язовир в радомирско на концесия за 20 години

Язовир „Стефаново“, разположен край едноименното радомирско село, се дава на концесия за срок от 20 години, съобщиха от общинската администрция.

Предметът на концесията включва текущи ремонти за поддържане на обекта в експлоатационна годност, спортен и любителски риболов, осигуряване на условия за краткотраен туризъм – плажуване, развлечения на открито и други, съобщава БТА.

Разрешено е и извършване на стопанска дейност – рибовъдство, продажба на храни и напитки и други. Водоемът е публична общинска собственост, намира се в местността „Джамалица“ в землището на с. Стефаново и е с площ от 108 764 кв. м

Концесията е с 20-годишен срок, прогнозната ѝ стойност е 1 850 203 лв. За начална дата на концесията е определена 1 септември, минималното годишно концесионно възнаграждение е 6200 лв.

Бъдещият концесионер ще има възможност да експлоатира услуги и да извършва стопанска дейност на обекта, при условие, че поеме задължението да поддържа постоянно добро техническото състояние на водоема и на всички прилежащи към него съоръжения и инфраструктура, уточняват от общината.