Общински съветник от ГЕРБ в Перник отправи питания по важни проблеми

Общински съветник от ГЕРБ в Перник отправи питания по важни проблеми

„Нито едно осветително тяло не работи в парка на предизвикателствата в кв. „Драгановец”, а на спортното игрище под стадион „Миньор” е провиснала мрежата”. Тези два сигнала подаде на последната сесия на Общинския съвет общинският съветник от ГЕРБ Андрей  Павлов.

„Възможно ли да се подменят крушките и да се оправи осветлението в Парка на предизвикателствата. Там е непрогледна тъмнина вечерно време”, сподели Павлов.

Той критикува общинската администрация и за състоянието на спортното игрище. „Провисналата мрежа затруднява играта на терена. Този проблем е от доста време и мисля, че е редно да се направи поддръжка от Общинското предприятие ”Спортни имоти”. С  поставянето на укрепващи елементи ще се стабилизира мрежата”, коментира още Павлов.