Клиентите на „Топлофикация Перник“, пропуснали и двете дати за отчет, трябва да си  уговорят допълнителна дата

Клиентите на „Топлофикация Перник“, пропуснали и двете дати за отчет, трябва да си  уговорят допълнителна дата

„Клиентите, на които „Топлофикация Перник“ е топлинен счетоводител и не са успели да осигурят достъп на една от двете безплатни дати за отчет на уредите им, трябва да се свържат с нас за насрочване на допълнителна дата. Навременното осигуряване на възможност за снемане на показанията след края на отоплителния сезон е единствения възможен начин за изготвяне в срок и коректно на изравнителните сметки“, напомни инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“. Той подчерта, че при неосигурен достъп за отчет на уредите, за изготвяне на годишните фактури, се начислява енергия по реда на Наредбата за топлоснабдяване.

Инж. Стойнев уточни, че поради епидемичната обстановка в страната, ежемесечният отчет беше преустановен в имотите на абонатите, които не са оборудвани с водомери с радио-модул. „По тази причина се налага изготвянето на изравнителни сметки за периода 01.05.2021 г. – 30.04.2022 г.“, допълни още директорът на централата. Срокът за подаване на възражения е до 31 август 2022 г.

„Клиентите, на които „Топлофикация Перник“ е топлинен счетоводител и навреме са подменили индивидуалните топломери и водомери с „модерните“ устройства с възможност за снемане показанията от разстояние, няма да получат изравнителни сметки, защото заплащат всеки месец само реалното потребление“, уточни инж. Стойнев и отново призова клиентите да не чакат крайния срок до началото на 2027 г., а да изберат удобството на дистанционните уреди и да спестят от времето си.

„През летните месеци ще направим ремонти по съоръженията и топлопреносната мрежа“, поясни инж. Стойнев. По думите му целта на тези мероприятия е да се гарантира сигурността през следващия отоплителен сезон. „Клиентите ще бъдат предварително информирани съгласно законовите срокове за периода и конкретните места, на които ще се извършат ремонтни дейности“, допълни директорът на „Топлофикация Перник“.