НЧ „Нови хоризонти 2009“ започна работа по нов проект

НЧ „Нови хоризонти 2009“ започна работа по нов проект

Проектът „Разказваме мечти с рисунка и песен“ се реализира от НЧ „Нови хоризонти 2009“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”. Разработката е ангажира няколко десетки деца и младежи за приобщаване към творческа работа в областта на изобразителното и съвременното певческо изкуства. В заниманията по изобразително изкуство, школа „Синьо лято“, ще бъдат включени двайсет деца и младежи в две групи от по десет участника. В заниманията по съвременно певческо изкуство, школа „София – the voice“ ще се включат петима настоящи и петима нови млади изпълнители – деца и младежи.

За творческите дейности и репетиции ще се ползва залата на Артцентър „Нови хоризонти“, а за публичните представяния – открити пространство и сцена в централната градска част на Перник.

Дейностите по проекта са изцяло насочени към деца и младежи с интереси в областта на изобразителното и съвременното певческо изкуства.

По проекта ще се изпълняват дейности в две творчески школи

• Школа „Синьо лято“ по изобразително изкуство – графика и рисунки с пастел.

Програмата на школата има за цел запознаване с основите на графиката и рисунките с пастел и формите на работа, свързани с тях. В тази школа ще се сформират две групи от по десет участника. Едната за деца, а другата за младежи. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в продължение на четири месеца в два периода април-май и юли-август. Всеки от периодите ще приключва с работа на открито в публичен пърформънс с приобщаване и предостяване на възможност на публиките към творческите занимания. Преподаватели са Людмил Методиев и Снежана Велинова.

В школа „София – the voice“ по съвременно певческо изкуство ще се обучават деца и младежи във вокално-сценично творчество. Ще се сформират два класа от по пет деца и младежи. Участниците ще разучават по две песни – една българска популярна и една чуждоезична песан. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в продължение на четири месеца в два периода април-май и юли-август. Всеки от периодите ще приключва с продукция – концерт на открито с приобщаване и предостяване на възможност на публиките за творческа изява. Преподавател е София Георгиева.

По проекта ще се проведат две публични изяви на открито:

1. „Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод І – празник по повод 1-ви юни – международния ден на детето.

Програмата на събитието включва:

– съвместни занимания по рисуване на участниците в Школа „Синьо лято“ и деца и младежи от публиката и изложба на открито;

– концертна изява на участниците в Школа „София – the voice“ и деца и младежи от публиката.

2. „Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод ІІ – празник по повод началото на новата учебна година..

Програмата на събитието включва:

– съвместни занимания по рисуване на участниците в Школа „Синьо лято“ и деца и младежи от публиката и изложба на открито;

– концертна изява на участниците в Школа „София – the voice“ и деца и младежи от публиката.