Излезе от печат книгата на проф Бончо Асенов „Аз съм перничанин“

Излезе от печат книгата на проф Бончо Асенов „Аз съм перничанин“

Излезе от печат новата книга на проф. Бончо Асенов „Аз съм перничанин“, съобщи „Държавен архив“ – Перник.

В резултат на срещите му с редица местни краеведи, общественици и представители на институции, авторът прави бърз преглед на развитието на областния център .

„Перник преди мен и по мое време (или какво трябва да знае всеки перничанин за своя град“, разказва авторът.  Текстовете за стария Перник са илюстрирани с фотографии от фондовете на Държавен архив, други културни институти в града и лични архиви.

Бончо Асенов е роден през 1946 г. в Перник. Въпреки че повече от 50 години живее в София, споделя, че ценностната му система е резултат на пернишката граовска закваска, която е получил през детските, юношески и младежки години. „Мой пример в живота бяха пернишките миньори, машиностроители и металурзи, които с трудолюбието си ми показаха как трябва да живее и се бори човек с живота“, посочва авторът.

 От 1998 г. е преподавател във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” .

Има издадени 20 книги по проблеми на религията, национализма, защитата на сигурността и обществения ред, история на разузнаването и контраразузнаването.