До 95% от ръждивата борова оса са унищожени, твърдят от ЮЗДП

 До 95% от ръждивата борова оса са унищожени, твърдят от ЮЗДП

В периода 4.05 – 10.05.2022 г. на територията на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград е извършена авиоборба против ръждива борова листна оса. Третирани са общо 18190 декара, от които само в ДГС „Радомир“ – 782 дка.

Препаратът, с който бяха третирани горските насаждения е „Синейс 480 СК“, който е съобразен с изискванията на международния сертификат за устойчиво управление на горите – FSC.

След направени проверки от ЛЗС София, за ефекта на въздушното пръскане, в периода от 17.05.- 20.05.2022 г., е установено, че смъртността на вредителя  е в границите на 78- 95 процента. Процентът на обезлистване на насажденията е в рамките на 35-90%.

Вредителят напада листата на белия и черния бор, без да причинява изсъхването на дърветата. След обезлистването на нападнатите дървета израстват нови листа и си възстановяват частично короната в рамките на няколко месеца. Пълното възстановяване на листната маса на нападнатите дървета и целостта на короната става в рамките на следващите една-две години.