Цената на тока за битовите потребители от 1 юли да скочи средно с 3,3 %, предлага КЕВР

Цената на тока за битовите потребители от 1 юли да скочи средно с 3,3 %, предлага КЕВР

Най-малко е увеличението за клиентите на „Електрохолд Продажби“ /Бившето ЧЕЗ/. Разчетите на държавния регулатор сочат увеличение на крайната цена с 2,39 %. За клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“  токът ще поскъпне с 3,46 %, а за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56 %.

В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.  Това предвижда доклад от 27.05.2022 г. към публикувания доклад към КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2022 – 30.06.2023 г.