Община Брезник ще санкционира строго пилеенето на питейна вода!

Община Брезник ще санкционира строго пилеенето на питейна вода!

С наближаването на летния период, когато намаляват значително дъждовете, кметът на Община Брезник налага строг контрол върху използването на питейната вода не по предназначение, а за поливане, миене на коли, пълнене на басейни и други подобни непитейни нужди. Това се налага поради факта, че с повишаването на температурите и драстичното намаляване на валежите, намалява обемът на питейния язовир „Красава“, както и дебитът на местните водоизточници.

В заповедта си, кметът на общината възлага на кметовете, кметските наместници и оправомощените длъжностни  лица да предприемат незабавно разяснителна кампания сред населението относно необходимостта от въвеждането на тази строга мярка.

Нарушителите първоначално ще бъдат предупредени писмено, а при повторно нарушение ще им бъдат съставяне актове. В тридневен срок те ще бъдат представяни на юристконсулта на Община Брезник за съставяне на наказателно постановление.

В населените места, където е въведено режимно водоснабдяване, на нарушителите веднага ще бъдат съставяни актове.

При неизпълнение на заповедта, на нарушителите ще се налагат глоби до 500 лева, а при следващо нарушение санкцията ще достигне 2000 лв.

В заповедта се посочва още, че местните водоизточници трябва да се поставят под непрекъснато наблюдение. При необходимост- рязко спадане на дебита, в съответното населено място ще се въвежда режим на водоснабдяване.