Откриват фонд на училището в квартал „Тева“ в Държавен архив – Перник 

Откриват фонд на училището в квартал „Тева“ в Държавен архив – Перник 

В навечерието на 24 май предстои до бъде регистриран нов архивен фонд на името на най-новото училище в града – Основно училище „Св. Константин Кирил Философ“ – Перник в квартал „Тева“, съобщиха от „Държавен архив- Перник“. Първият опис съдържа общоадминистративна и училищна документация с хронологични граници от 1998 до 2002 г.

Със заповед на министъра на образованието и науката от 1998 г. Пето СОУ „Петко Рачов Славейков“ – Перник е преобразувано в две училища: Пето СОУ „Петко Рачов Славейков“ и Основно училище кв. „Тева“. През първата учебна година образователното заведение се помещава в сградата на Пето училище.

Строежът на новата сграда в кв. „Тева“ продължава 15 години и на 19 октомври 1999 г. е открита тържествено. Така се приема, че това е първото училище в Перник, построено в периода на най-новата история на България.

По предложение на Педагогическия съвет до председателя на Общинския съвет в Перник Основното училище в кв. „Тева“ получава името „Св. Константин Кирил Философ“. Официалният акт по преименуването е осъществен с решение на Общинския съвет от 4 май 2000 г.

През периода 1998 – 2002 г. директори на Основно училище кв. „Тева“ („Св. Константин Кирил Философ“) – Перник са: Станислав Харизанов, Бойка Борисова, Росица Иванова и Катя Кръстева, припомнят от „Държавен архив“.