14 милиона лева са загубите за „Топлофикация Перник“ за този отоплителен сезон, заради емисиите и природния газ

14 милиона лева са загубите за „Топлофикация Перник“ за този отоплителен сезон, заради емисиите и природния газ

„Заради поскъпването на емисиите, цената на топлинната енергия за мегаватчас, по пазарни цени, е приблизително два пъти по-висока от цената, на която дружеството продава услугата. Нашите изчисления показват, че към края на месец април, тази година, недовзетият ни приход или казано накратко – загубите от липсата на увеличение, ще бъдат на стойност 14 млн. лв. Прогнозите ни сочат, че недовзетият приход ще се увеличи до края на месец юни с до 18 млн. лева. Става въпрос затова, че ние сме вложили много повече средства, отколкото КЕВР ни е предвидил при формирането на крайната цена на топлоенергията“, заяви изпълнителният директор на  „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев.

Той е на мнение, че  геополитическата обстановка, военният конфликт в Украйна и пандемията са само част от факторите, които доведоха до несигурност на пазара. Според него, финансовите загуби за дружеството са се получили  заради разликата в цената, на която се продава топлинната енергия, драстично по-скъпите емисии и цената на природния газ, въпреки че той се използва като спомагателно гориво в централата.. Притесненията ни са, че след започнем да произвеждаме енергия, ползвайки като гориво основно природен газ, високата му цена неминуемо ще рефлектира върху крайната цена на топлоенергията за потребителите.

„Загубите се увеличават заради растящата цена на емисиите и регулираните цени за парното. Особено въглищните централи се намираме в трудно положение най-вече заради  въглеродните емисии, които трябва да плащаме“, поясни инж. Стойнев.

„Въпреки сложната ситуация, ние успяхме да осигурим отопление на достъпна цена за крайните потребители“, подчерта директорът на дружеството. Той подчерта, че предприятието стриктно е изпълнявало социалната си функция, но с цената на много недовзети приходи за този отоплителен сезон. Инж. Стойнев подчерта, че определянето на цената на топлинната енергия от КЕВР винаги е в полза на потребителите.

Експертите от „Топлофикация Перник“ прогнозират увеличение на цената на парното през следващия отоплителен сезон.  Решението с колко ще се повиши цената на топлинната енергия ще вземе КЕВР. В началото на месец юли 2022 г. ще стане ясна окончателната цена. Регулаторът се старае да създава нужното спокойствие в сектор „Енергетика“, поясниха от дружеството. От ръководството на топлофикационното предприятие изразиха надежда, че цената на парното за следващия регулаторен период ще бъде социална за клиентите и ще помогне на дружествата да работят нормално.

Инж. Чавдар Стойнев уточни, че вече се входирали предложенията на дружеството за промяна в цената. „Изчисленията за новия регулаторен период са направени на база актуалните към момента цени на тон въглеродни емисии и горивата. В заявленията са обосновали и приложили калкулацията на цената на услугата на база необходимите инвестиции за по-екологично производство“, подчерта инж. Стойнев.