Още приемат документи на кандидати за Академията на МВР

Още приемат документи на кандидати за Академията на МВР

Продължава приемането на документи на кандидатите за курсанти и студенти в Академията на МВР за учебната 2022/2023 година, припомниха замладежите от Перник от Областната дирекция на МВР.

Кандидатстудентската кампания в Академията на МВР е в ход. Желаещите да се обучават в АМВР могат да се запознаят с условията и реда за кандидатстване на интернет страницата – в рубриката „Прием на курсанти, студенти и докторанти“. Там е публикувана и Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР.

Документите се подават в следните срокове:

– кандидатите за курсанти – до  03 юни 2022 г. включително;

– кандидатите за студенти (ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“) – до 22 юни 2022 г. включително.

Документите се подават по следния ред:

– Кандидатите за курсанти:

1. които не са служители на МВР – в областните дирекции на МВР и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР);

2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР;

3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и други ведомства, сключили договор по чл. 47, ал. 4 от ЗМВР – чрез работодателя си/органа по назначаване.

– Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, подават документите до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства.

– Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО подават документите до ректора на АМВР.

В ход е процедура по изменение и допълнение на цитираната Наредба, с което ще се регламентира приемът в пет нови специалности – „Защита правата на човека“, „Противодействие на киберпрестъпността“, „Безопасност на пътното движение“, „Управление при кризи от хуманитарен характер“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително-информационни модели (СИМ)“. Обучението в тези магистърски програми ще се провежда съвместно от АМВР и партньори – Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Университета по строителство, архитектура и геодезия и Медицинския институт на МВР. След подписване на акта,  същият ще бъде публикуван на интернет страницата на АМВР, както и всички подробности по кандидатстването и приема. Следете информацията на страница на АМВР .