7 100 декара със слънчоглед са вече засети в пернишко

7 100 декара със слънчоглед са вече засети в пернишко

Напредва сеитбата на маслодайния слънчоглед в пернишко. До края на миналата седмица са засети общо в региона 7 100 дка с тази култура.

Най-добра организация при сеитбата на слънчогледа, за момента са създали, земеделските производители от община Брезник, които вече са засели 2 460 дка. След тях се нареждат земеделците от Перник, които са засели 1920 дка, стопаните от Радомир- 1 850 дка, земеделците от Трън- 515 дка, в Земен-300 дка и в Ковачевци- 50 дка.

Според агроспециалистите, създалата се ситуация в страната в момента се очаква да мотивира земеделските производители от региона тази година да засеят повече площи със слънчоглед, поради повишените изкупни цени.

Подобни са прогнозите и за сеитбата на царевицата, но до момента в региона с тази култура са засети едва 751 декара.

Най-много площи с царевица отново са засели стопаните от община Брезник- 323 дка. Следват земеделците от общините: Трън- 204 дка, Радомир- 150 дка, Перник-40 дка, Ковачевци- 20 дка и Земен- 15 дка.

За сега сеитбата на пролетните култури се извършва в благоприятните агротехнически срокове. Според агроспециалистите, до средата на май би трябвало тя да приключи, ако искат стопаните да разчитат на по-добри добиви.