Изгражда се нова клетка на депото за неопасни отпадъци

Изгражда се нова клетка на депото за неопасни отпадъци

Според графика се извършват дейностите по изграждането на новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник. Към момента са положени устойчивия и изравнителния слой пръст, както и част от отводнителните съоръжения.  В идните дни предстои да започне полагането на хиодроизолацията на обекта, изграждането на основите за газовите кладенци и управлението на водите. Новата клетка на депото ще може да побере 375 000 кубически метра отпадъци.