Ценно дарение получи пернишкият  Държавен архив

Ценно дарение получи пернишкият Държавен архив

Научната библиотека на Държавен архив – Перник се обогати с рядко постъпление – тритомника „Съдбата на българите в Западните покрайнини“, издание на Обществено движение/Граждански комитет „Западни покрайнини“. Изданието е посветено на знайните и незнайни жертви, дадени от българското население в Западните покрайнини от откъсването им от България до днес, съобщиха от Държавния архив в Перник.
Тритомникът включва: докладите от I национална конференция, посветена на българите от Западните покрайнини (2010); документи и доклади от VI конференция, посветена на съдбата на българите в Западните покрайнини 100 години след Ньой (2019) и сборник доклади и документи (2021). Сборниците излизат под общата редакция на проф. Лозан Митев.
Държавен архив – Перник благодари за ценното дарение, връчено от Христо Христов – историк, експерт в ЦДА на НРБ, ЦДТА, началник управление „Военни архиви” в Министерство на отбраната, директор на дирекция „Канцелария” в МВнР и консул в Ниш.
Дарителят е автор на доклади в сборниците. Читател и потребител на архивна информация в Държавен архив – Перник, той връчи разширен вариант на доклада „Село Трънска клисура“, публикуван в третия том и резултат на няколкогодишните му търсения в събиране на данни за написването на родова история.
„Колегата Христов, чийто трудов път е свързан в по-голямата си част с развитие на архивното дело в България дари на Държавен архив – Перник и екземпляр от юбилейната пощенска марка, издадена на 5 окт. 1976 г. по повод 25-годишнината от създаването на Държавния архивен фонд”, съобщиха от Държавния архив в Перник.