Пернишка област остана без лекарска консултативна комисия за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания!

 Пернишка област остана без лекарска консултативна комисия за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания!

Област Перник остана без лекарска консултативна комисия за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания. За това алармират от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование. Съгласно действащото в момента законодателство, Регионалният център извършва дейностите по отлагане и насочване на деца и ученици, които завършват 7 и 10 клас с удостоверения. Родители, а също и специалистите от региона, са обезпокоени, че деца с различни по вид и степен затруднения не могат да подадат в срок документи пред комисия за издаване на нужния протокол. Крайният срок за представянето му е 21 май. Потърпевши родители поясняват, че до миналата година такава лекарска комисия е функционирала в медицински център в Перник. Поради смърт на специалиста-педиатър, в момента документи не се приемат. Единственият вариант остава да се прибегне до услугите на филиал на частна поликлиника в кв.“Изток“. Филиалът има детска лекарска комисия, която обаче, заседава веднъж седмично и то в София. Специалистите от Регионалния център призовават здравните органи да работят съвместно за облекчаване на семействата, чиито деца имат здравословни проблеми.