„КРИБ ПЕРНИК“ подкрепя изцяло исканията на петте национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ

 „КРИБ ПЕРНИК“ подкрепя изцяло исканията на петте национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ

„КРИБ ПЕРНИК“ изпрати декларация, в която изразява своята подкрепа към исканията на национално представените работодателски организации в страната. В нея се посочва:

                      Д Е К Л А Р А Ц И Я

По повод заявените от страна на национално представителните организации на работодателите протестни действия за 18 май 2022 г., от 12:00 часа пред сградата на Министерския съвет намираща се на бул. „Княз Александър Дондуков“ №1 с искане към правителството за:

  Незабавно компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и природния газ

 Спиране обедняването на нацията

С настоящата декларация КРИБ ПЕРНИК изразява пълната си подкрепа на техните легитимни и справедливи искания.

Смятаме, че енергийна сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се. За да спасим българската икономика, както и за нормален живот на хората, бизнеса се нуждае от  сигурност.