Няма опасност от залпово изпускане на вода от язовир „Студена“, увериха от „В и К“

Няма опасност от залпово изпускане на вода от язовир „Студена“, увериха от „В и К“

 Обемът на язовир „Студена“ вчера достигна  24 176 000 куб. м при капацитет 25 519 100 куб. м. Притокът във водоема бе 1886 л/сек., а разхода -620 л/сек. Това означава, че притокът на вода е бил над три пъти повече от разхода. По информация на „В и К“, от язовира контролирано се изпускат по 0.989 куб. м/сек.

„Поради повишения приток в язовира и достигнатия обем от над 24 млн. куб. м. и с оглед на това, че имаме само около 1 млн. куб. м свободен обем, от днес започваме да изпускаме толкова вода, колкото влиза във водоема. Това не е много. До момента от язовира изпускаме общо 1 610 л/сек общо- през ВЕЦ-а и за питейно-битови нужди, при 1 886 л/сек. приток. Достигнем ли обем 24 200 000 куб.м.  ще започнем да изпускаме  още по 100-200 л/сек през преливника. Това водно количество няма да се отрази негативно върху нивото на река Струма, тъй като няма валежи, които допълнително да увеличат притока в реката. Според прогнозните данни, с които разполагаме, очакваният приток в язовира от снеготопенето във Витоша в средата на март бе около 15 млн. кубика. В момента снегът във Витоша значително понамаля. Затова смятам, че няма място за притеснение. Нашето предложение бе да имаме в язовира 2 млн. куб.м свободен обем, за да сме спокойни, че при увеличеното снеготопене и при евентуални валежи, няма да се наложи залпово изпускане на вода, което драстично да повиши нивото на река Струма. Специалистите в МОСВ, обаче, не приеха това предложение. За сега всичко е под контрол. Мине ли месец май, вече повод за тревога, по отношение на язовира, няма да има. В момента водата, която използваме за питейно-битови нужди преминава през първа турбина на ВЕЦ-а и тя работи непрекъснато. Втора турбина пуснахме преди около три седмици. Това намали малко разходите ни за ток и ни облекчи по отношение на плащането на електроенергията на ЧЕЗ“, поясни управителят на „В и К“ инж. Борислав Иванов.